Phân hữu cơ vi sinh " phân trùng quế "

  • Thread starter Nguyễn Hồng Lâm
  • Ngày gửi
Chúng tôi đang có trang trại nuôi trùng quế.
Sản lượng: phân trùng quế 50 tấn / tháng.
Ký hợp đồng lâu dài.
Giá cả thương lượng.
Có thể tham quan trang trại trước khi ký hợp đồng.
Liên hệ: 0908183666 gặp Lâm
 

Steven Luong

Lữ khách
Chúng tôi đang có trang trại nuôi trùng quế.
Sản lượng: phân trùng quế 50 tấn / tháng.
Ký hợp đồng lâu dài.
Giá cả thương lượng.
Có thể tham quan trang trại trước khi ký hợp đồng.
Liên hệ: 0908183666 gặp Lâm
Bác ở khu vực nào..??
Độ ẩm phân là bao nhiêu, báo giá luôn đi bác.
 

nongdanthanhhoacdtk5

vĩnh lộc thanh hóa (01674 666 566) mr tinh
Chúng tôi đang có trang trại nuôi trùng quế.
Sản lượng: phân trùng quế 50 tấn / tháng.
Ký hợp đồng lâu dài.
Giá cả thương lượng.
Có thể tham quan trang trại trước khi ký hợp đồng.
Liên hệ: 0908183666 gặp Lâm
Trang trại của bác rộng bao nhiêu m ak
 

Quảng cáo

Top