PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRẠI HEO - TK.Farm Management 3.0.

  • Thread starter hanhlantk
  • Ngày gửi
H

hanhlantk

Lữ khách
#1
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRẠI HEO - TK.Farm Management 3.0.
Đây là công cụ quản lý hoàn hảo trong tay người quản lý trang trại giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng lợi nhuận. Đây là phần mềm quản lý rất dễ sử dụng dành riêng cho trang trại chăn nuôi heo thương phẩm hoặc làm giống.
- Đặc điểm chung:
- Chương trình triển khai thu thập thông tin thực một cách tự động và cung cấp một báo cáo phân tích tổng hợp bao gồm toàn bộ các yếu tố khác nhau mà người chăn nuôi quản lý phải nắm bắt như: nguồn gốc, sản lượng, sức khoẻ, khả năng sinh sản, và các thông tin khác...
Đây là công cụ chủ yếu dành cho tất cả những người quản lý trại heo quy mô lớn, nhỏ.
- TK. Farm Management 3.0 có thể cài đặt máy tính đơn hoặc kết nối mạng hệ thống máy tính điều khiển vài trang trại đồng thời.
Phần mềm TK. Farm Management là công cụ quản lý hoàn hảo trong tay người quản lý trang trại theo quy trình cụ thể như sau:
- Quản lý danh sách nái, nọc
- Quản lý thông tin chi tiết: số tai, ngày sinh, ngày nhập đàn, giống, nguồn gốc…
- Lịch sử nguồn gốc: cha-mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại
- Cập nhật xử lý chết, loại, ….
- Quản lý danh sách hậu bị đực, hậu bị nái
- Quản lý thông tin chi tiết: số tai, ngày sinh, số tai mẹ, số tai cha, giống, trọng lượng sơ sinh, trọng lượng 21 ngày…
- Cập nhật xử lý chết, loại thải, yếu chân, hô hấp, viêm, khác…
- Quản lý danh sách nái phối
- Quản lý thông tin chi tiết: số tai nọc, giống nọc, số tai nái, giống nái, ngày phối, người phối, lần phối, lứa, ngày cai sữa lứa trước, ngày dự sinh…
- Cập nhật xử lý lock, loại, mang thai, xảy thai…
- Quản lý danh sách nái đẻ
- Quản lý thông tin chi tiết: số tai nái, giống nái, ngày đẻ, số đẻ ra, số chọn nuôi, số yếu, số dị tật, số chết LS, số chết khô, trọng lượng ổ, trọng lượng chọn nuôi…
- Quản lý danh sách heo con theo mẹ
- Quản lý danh sách heo cai sữa
- Quản lý thông tin chi tiết: số tai, ngày sinh, số tai mẹ, số tai cha, giống
- Chức năng chuyển tự động khỏi tổ cai sữa
- Báo cáo tổng hợp
[FONT=&quot]o [/FONT]Báo cáo hậu bị:
- Tổng số hậu bị
- Số heo hậu bị có vấn đề
- Số hậu bị chết
- Số hậu bị loại thải
[FONT=&quot]o [/FONT]Báo cáo phối giống:
- Tổng số heo phối trong tháng
- Tổng số heo có vấn đề
- Số heo cai sữa phối lại trong vòng 07 ngày
- Số heo cai sữa phối lại sau 07 ngày
- Số heo cai sữa chưa phối lại sau 07 ngày
[FONT=&quot]o [/FONT]Báo cáo sinh sản:
- Số nái đã sinh trong tháng
- Tỉ lệ đẻ trên phối
- Tổng số con sinh ra
- Trọng lượng bình quân sinh ra
- Bình quân số con đẻ ra trên đầu nái
- Tổng số heo sinh còn sống
- Số con chọn nuôi
- Bình quân số con chọn nuôi trên đầu nái
- Trọng lượng bình quân chọn nuôi
- Tổng số heo có vấn đề
- Chết trong quá trình chăm sóc
- Số heo chuyển nuôi cai sữa
- Trọng lượng bình quân cai sữa
- Số lứa đẻ trung bình
[FONT=&quot]o [/FONT]Báo cáo cai sữa:
- Tổng số heo cai sữa
- Tổng số heo vấn đề
- Tổng số heo xuất chuồng
- Số ngày nuôi bình quân
- Trọng lượng bình quân
[FONT=&quot]o [/FONT]Báo cáo thịt:
- Tổng số heo thịt
- Tổng số heo vấn đề
- Tổng số heo xuất chuồng
- Số ngày nuôi bình quân
- Trọng lượng bình quân
[FONT=&quot]o [/FONT]Tổng hợp:
- Số lứa heo trên nái trên năm
- Số con trên nái trên năm
- Số hậu bị nhập đàn
- Số nái loại, chết
- Tỉ lệ thay thế
- Số nái hiện hữu
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Lê Thị Hạnh Lan
01659.767.797
Email: hanhlan@tuankhang.net
Yahoo: hanhlantk@yahoo.com
CÔNG TY TNHH TUẤN KHANG
180/45 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
Tel: 083.6018176
Fax: 083.5126179
Website: www.tuankhang.net
 

Đối tácTop