PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRẠI HEO - TK.Farm Management 3.0.

hanhlantk

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TUẤN KHANG
- Địa chỉ: 180/45 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
- Tel, Fax: 083.6018176 ::: FaX :083.5126179
- email: hanhlan@tuankhang.net
================================

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>1024x768</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: blue; background: none repeat scroll 0% 0% silver">PHẦN MỀM QUẢN L&Yacute; TRẠI HEO</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; color: blue; background: none repeat scroll 0% 0% silver"> - TK.Farm Management 3.0.</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; color: blue" /></strong></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; ho&agrave;n hảo trong tay người quản l&yacute; <span class="highlightedsearchterm">trang</span> trại gi&uacute;p n&acirc;ng cao hiệu quả sản xuất &nbsp;v&agrave; tăng lợi nhuận. Đ&acirc;y l&agrave; phần mềm quản l&yacute; rất dễ sử dụng d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho <span class="highlightedsearchterm">trang</span> trại chăn nu&ocirc;i heo thương phẩm hoặc l&agrave;m giống.</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpFirst"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">Đặc điểm chung:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Chương tr&igrave;nh triển khai thu thập th&ocirc;ng tin thực một c&aacute;ch tự động v&agrave; cung cấp một b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch tổng hợp bao gồm to&agrave;n bộ c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c nhau m&agrave; người chăn nu&ocirc;i quản l&yacute; phải nắm bắt như: nguồn gốc, sản lượng, sức khoẻ, khả năng sinh sản, v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;c... </span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ chủ yếu d&agrave;nh cho tất cả những người quản l&yacute; trại heo quy m&ocirc; lớn, nhỏ. </span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- TK. Farm Management 3.0 c&oacute; thể c&agrave;i đặt m&aacute;y t&iacute;nh đơn hoặc kết nối mạng hệ thống m&aacute;y t&iacute;nh điều khiển v&agrave;i <span class="highlightedsearchterm">trang</span> trại đồng thời.</span></font></p> <p style="margin-left: 0cm" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">Phần mềm TK. Farm Management l&agrave; c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; ho&agrave;n hảo trong tay người quản l&yacute; <span class="highlightedsearchterm">trang</span> trại theo quy tr&igrave;nh cụ thể như sau:</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch n&aacute;i, nọc</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chi tiết: số tai, ng&agrave;y sinh, ng&agrave;y nhập đ&agrave;n, giống, nguồn gốc&hellip;</span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Lịch sử nguồn gốc: cha-mẹ, &ocirc;ng b&agrave; nội, &ocirc;ng b&agrave; ngoại</span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Cập nhật xử l&yacute; chết, loại, &hellip;.</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch hậu bị đực, hậu bị n&aacute;i</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chi tiết: số tai, ng&agrave;y sinh, số tai mẹ, số tai cha, giống, trọng lượng sơ sinh, trọng lượng 21 ng&agrave;y&hellip;</span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Cập nhật xử l&yacute; chết, loại thải, yếu ch&acirc;n, h&ocirc; hấp, vi&ecirc;m, kh&aacute;c&hellip;</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch n&aacute;i phối</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chi tiết: số tai nọc, giống nọc, số tai n&aacute;i, giống n&aacute;i, ng&agrave;y phối, người phối, lần phối, lứa, ng&agrave;y cai sữa lứa trước, ng&agrave;y dự sinh&hellip;</span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Cập nhật xử l&yacute; lock, loại, mang thai, xảy thai&hellip;</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch n&aacute;i đẻ</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chi tiết: số tai n&aacute;i, giống n&aacute;i, ng&agrave;y đẻ, số đẻ ra, số chọn nu&ocirc;i, số yếu, số dị tật, số chết LS, số chết kh&ocirc;, trọng lượng ổ, trọng lượng chọn nu&ocirc;i&hellip;</span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Quản l&yacute; danh s&aacute;ch heo con theo mẹ</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch heo cai sữa</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chi tiết: số tai, ng&agrave;y sinh, số tai mẹ, số tai cha, giống</span></font></p> <p style="margin-left: 54pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Chức năng chuyển tự động khỏi tổ cai sữa</span></font></p> <p style="text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="color: navy">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: navy">B&aacute;o c&aacute;o tổng hợp</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;">o<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma">B&aacute;o c&aacute;o hậu bị:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số hậu bị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số heo hậu bị c&oacute; vấn đề&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số hậu bị chết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số hậu bị loại thải&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;">o<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma">B&aacute;o c&aacute;o phối giống:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo phối trong th&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo c&oacute; vấn đề&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số heo cai sữa phối lại trong v&ograve;ng 07 ng&agrave;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số heo cai sữa phối lại sau 07 ng&agrave;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số heo cai sữa chưa phối lại sau 07 ng&agrave;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;">o<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma">B&aacute;o c&aacute;o sinh sản:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số n&aacute;i đ&atilde; sinh trong th&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tỉ lệ đẻ tr&ecirc;n phối&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số con sinh ra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n sinh ra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- B&igrave;nh qu&acirc;n số con đẻ ra tr&ecirc;n đầu n&aacute;i</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo sinh c&ograve;n sống</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số con chọn nu&ocirc;i</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- B&igrave;nh qu&acirc;n số con chọn nu&ocirc;i tr&ecirc;n đầu n&aacute;i</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n chọn nu&ocirc;i</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo c&oacute; vấn đề</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Chết trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số heo chuyển nu&ocirc;i cai sữa</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n cai sữa</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số lứa đẻ trung b&igrave;nh</span></font></p> <p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;">o<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma">B&aacute;o c&aacute;o cai sữa:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo cai sữa</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo vấn đề</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo xuất chuồng</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số ng&agrave;y nu&ocirc;i b&igrave;nh qu&acirc;n</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n</span></font></p> <p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;">o<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma">B&aacute;o c&aacute;o thịt:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo thịt</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo vấn đề</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tổng số heo xuất chuồng</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số ng&agrave;y nu&ocirc;i b&igrave;nh qu&acirc;n</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n</span></font></p> <p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;">o<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-family: Tahoma">Tổng hợp:</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số lứa heo tr&ecirc;n n&aacute;i tr&ecirc;n năm</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số con tr&ecirc;n n&aacute;i tr&ecirc;n năm</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số hậu bị nhập đ&agrave;n</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số n&aacute;i loại, chết</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpMiddle"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Tỉ lệ thay thế</span></font></p> <p style="margin-left: 90pt" class="ListParagraphCxSpLast"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">- Số n&aacute;i hiện hữu</span></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><u><span style="font-family: Tahoma; color: black">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</span></u></strong><span style="font-family: Tahoma; color: black" /></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma; color: blue">L&ecirc; Thị Hạnh Lan</span><span style="font-family: Tahoma; color: blue" /></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma; color: black">01659.767.797</span></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma; color: black">Email: <a href="mailto:hanhlan@tuankhang.net">hanhlan@tuankhang.net</a></span></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma; color: black">Yahoo: </span><u><span style="font-family: Tahoma; color: blue">hanhlantk@yahoo.com</span></u></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue; background: none repeat scroll 0% 0% silver">C&Ocirc;NG TY TNHH TUẤN KHANG</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue" /></strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">180/45 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. B&igrave;nh Thạnh</span></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">Tel: 083.6018176&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">Fax: 083.5126179</span></font></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 140%" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">Website: <a href="http://www.tuankhang.net/">www.tuankhang.net</a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma">&nbsp;</span></font></p>
 

Top