MIỀN TRUNG Phân NPK 15-15-15 Hiend

  • Thread starter vn79co
  • Ngày gửi
vn79co

vn79co

VN79 - TRỌN VẸN NIỀM TIN
#1
Liên hệ 0914030052
TOtFts.jpg


Phân bón phức hợp đa dưỡng chất cao cấp dạng hạt. Chứa các chất trung vi lượng thích hợp giúp tăng sinh trưởng và năng suất cây trồng. Đặc biệt là chứa 100% kali sulphat hiệu quả tốt cho cây ăn trái
Hàm lượng: 15% đạm (N), 15% lân (P2O5), 15% kali (K2O), 9.5% S, 2% CaO+MgO, 0.15% B2O3.

Lượng bón:
*Cây ăn trái: 1-2 kg/cây/lần bón.
*Cây Công nghiệp: 500- 800 kg/ha/năm
*Rau màu: 300 - 400 kg/ha/vụ
Ngoài ra còn sử dụng được cho các loại cây trồng khác.
Trọng lượng bao: 50 kg
 

Đối tác


Top