Phát triển lúa lai - Lợi thế và thách thức

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
I. LỢI THẾ LÚA LAI


Do bản chất của con lai F1 là sự tổ hợp giữa hai dòng bố mẹ có đặc tính di truyền khác nhau nên cho ưu thế lai cao hơn các giống bố mẹ và các giống lúa thuần khác trong cùng điều kiện canh tác (sức sống hơn, hiệu suất quang hợp hơn, năng suất cao hơn và khả năng chống chịu điều kiện bất thuận tốt hơn).


Với quy trình công nghệ tối ưu sẽ khai thác tối đa tiềm năng năng suất của giống, nâng cao năng suất và tổng sản lượng để có thể thu hẹp diện tích gieo cấy mà vẫn đảm bảo nguồn lương thực cần thiết cho an ninh lương thực quốc gia. Nhưng để có các lợi thế trên chúng ta phải thoả mãn các điều kiện sau:


- Chọn tạo được tổ hợp có ưu thế lai cao.


- Dễ duy trì dòng bố mẹ (cho năng suất hạt bố mẹ cao).


- Dễ sản xuất hạt lai F1 (cho năng suất F1 cao).


- Xác định được vùng sinh thái, mùa vụ thích hợp cho SX bố mẹ và hạt F1 đạt năng suất cao và ổn định.


- Thiết lập được quy trình kỹ thuật SX lúa lai thương phẩm phù hợp để đưa năng suất thực tế tiếp cận năng suất tiềm năng (quy trình IPM, ICM…).


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: