phôi mai chiếu thủy bán

  • Thread starter KuanMaoTruong
  • Ngày gửi
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#1
cây 1 thân nu quá trời
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB6.upanh.com%2F20.985.27896925.8rf0%2F08042011002.jpg&hash=eeda89efa1e0c88585d27e273104450d

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB5.upanh.com%2F20.985.27896924.ThL0%2F08042011001.jpg&hash=af6de3c963d6a0c0fed9730858345327
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB1.upanh.com%2F20.985.27896920.lIY0%2F08042011.jpg&hash=27e81e581890cc309088188432d06c80

cây giá 900k
cây 2 da láng
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB7.upanh.com%2F20.985.27896926.u1E0%2F08042011003.jpg&hash=a1425007e2c857cc9b5c726da848aaf1

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB8.upanh.com%2F20.985.27896927.n2j0%2F08042011004.jpg&hash=4677bdea5c133c7d480d16631a10da91

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB0.upanh.com%2F20.985.27896929.z0r0%2F08042011006.jpg&hash=f7a7d1ba6a51e8a9be4138f78a363e29
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F20.985.27896928.qPq0%2F08042011005.jpg&hash=c9fb8d7758e6cf2f76c6a48a128a0b3b

cây này 650k em giao cây toàn tp hcm ,đt 0933550554;););););)
 

Đối tácTop