Phụ gia thức ăn chăn nuôi

#1
[TABLE="width: 987, align: left"]
<tbody>[TR]
[TD="colspan: 5"]CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Danh mục hóa chất thức ăn gia súc và thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tên Tiếng Anh
[/TD]
[TD]Tên Tiếng Việt
[/TD]
[TD]Công thức
[/TD]
[TD]Chất lượng-Đóng gói
[/TD]
[TD]Công dụng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aerosil
[/TD]
[TD]Aerosil
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Đức-CN-10kg
[/TD]
[TD] Chất độn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aquaclean ACF32
[/TD]
[TD]Chế phẩm sinh học
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mỹ-3,778L(1gal)
[/TD]
[TD]Giảm BOD&COD
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aquaclean DGTT
[/TD]
[TD]Chế phẩm sinh học
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mỹ-3,778L(1gal)
[/TD]
[TD]Xử lý dầu mỡ
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aquaclean N1
[/TD]
[TD]Chế phẩm sinh học
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mỹ-3,778L(1gal)
[/TD]
[TD]Xử lý NH3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aquaclean OC
[/TD]
[TD]Chế phẩm sinh học
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mỹ-3,778L(1gal)
[/TD]
[TD]Khử mùi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aquaclean SA
[/TD]
[TD]Chế phẩm sinh học
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mỹ-3,778L(1gal)
[/TD]
[TD]Phân hủy bùn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Arsanilic acid
[/TD]
[TD]A.Arsanilic
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Chất kích thích
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ascorbic acid
[/TD]
[TD]VitaminC
[/TD]
[TD]C6H8O6
[/TD]
[TD]TQ-DD-25kg
[/TD]
[TD] Vitamin
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ascorbic acid
[/TD]
[TD]VitaminC
[/TD]
[TD]C6H8O6
[/TD]
[TD]Nhật-DD-50kg
[/TD]
[TD] Vitamin
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Benzoic acid
[/TD]
[TD]axit Benzoic
[/TD]
[TD]C6H6COOH
[/TD]
[TD]Mỹ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Benzyl ancol
[/TD]
[TD]Benzyl ancol
[/TD]
[TD]C6H5CH3OH
[/TD]
[TD]Đức-P-210kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bioaktive
[/TD]
[TD]Hóa chất kích thích sinh học
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Đức-CN-5kg
[/TD]
[TD]Bổ xung oxi kích thích quần thể VS hoạt tính
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Boric acid
[/TD]
[TD]Axit boric
[/TD]
[TD]H3BO3
[/TD]
[TD]Nga-CN-25kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Buthyl hydroxyl toluen
[/TD]
[TD]BHT
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TBN-TP-25kg
[/TD]
[TD] Chất chống oxi hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Calcium phosphat dibasic
[/TD]
[TD]DCP
[/TD]
[TD]Ca2HPO4
[/TD]
[TD]TQ-DD-40kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Citric acid anhydrous
[/TD]
[TD]Axit chanh khan
[/TD]
[TD]C6H8O7
[/TD]
[TD]TQ-DD-25kg
[/TD]
[TD] Điều chỉnh axit
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Citric acid monohydrate
[/TD]
[TD]Axit chanh tinh thể
[/TD]
[TD]C6H8O7.H2O
[/TD]
[TD]TQ-DD-25kg
[/TD]
[TD] Điều chỉnh axit
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cobalt sulfat
[/TD]
[TD]Coban sunphát
[/TD]
[TD]CoSO4
[/TD]
[TD]Phần lan-98%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cupric sulfate pentahydrate
[/TD]
[TD]Đồng sunphat
[/TD]
[TD]CuSO4.5H2O
[/TD]
[TD]Đài loan-99%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cupric sulfate pentahydrate
[/TD]
[TD]Đồng sunphat
[/TD]
[TD]CuSO4.5H2O
[/TD]
[TD]Nga-99%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cupric sulfate pentahydrate
[/TD]
[TD]Đồng sunphat
[/TD]
[TD]CuSO4.5H2O
[/TD]
[TD]Thái lan-98%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dimethylsunphoxite
[/TD]
[TD]DMSO
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-DD-230kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa2
[/TD]
[TD]TrilonB
[/TD]
[TD]C10H14N2Na2O8
[/TD]
[TD]Hà lan-CN-25kg
[/TD]
[TD] Tạo phức
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa4
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]C10H12N2Na4O8
[/TD]
[TD]HQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Tạo phức
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa4
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]C10H12N2Na4O8
[/TD]
[TD]HaLan-CN-20kg
[/TD]
[TD] Tạo phức
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ethanol 96%
[/TD]
[TD]Cồn
[/TD]
[TD]C2H5OH
[/TD]
[TD]VN-96%-228L
[/TD]
[TD] Dung môi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ferous sulfate heptahydrate
[/TD]
[TD]Sắt II sunphat
[/TD]
[TD]FeSO4.7H2O
[/TD]
[TD]VN-CN-50kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Formaline
[/TD]
[TD]Formol
[/TD]
[TD]HCHO
[/TD]
[TD]Đài loan-CN-200kg
[/TD]
[TD] Khử khuẩn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Glicerin
[/TD]
[TD]Glyxerin
[/TD]
[TD]C3H8O3
[/TD]
[TD]Malai-DD-250kg
[/TD]
[TD] Dung môi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Magnesium chlorite hexahydrate
[/TD]
[TD]Magie clorua tinh thể
[/TD]
[TD]MgCl2.6H2O
[/TD]
[TD]TQ-96%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Magnesium sulphate heptahydrate
[/TD]
[TD]Magie sunphat tinh thể
[/TD]
[TD]MgSO4.7H2O
[/TD]
[TD]VN-CN-50kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Manganese sulphate heptahydrate
[/TD]
[TD]Mangan sunphat tinh thể
[/TD]
[TD]MnSO4.7H2O
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Methyl salixylate
[/TD]
[TD]Metyl salixylat
[/TD]
[TD]C8H8O3
[/TD]
[TD]TQ-DD-25kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Monoethanolamine
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mobil-CN-210kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Monoethylene glycol
[/TD]
[TD]MEG
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]NP-CN-230kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PEG 400
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Malai-DD-230kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Propylen glycol
[/TD]
[TD]Prôpylen glicon
[/TD]
[TD]C3H8O2
[/TD]
[TD]Mỹ-DD-215kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Propylen glycol
[/TD]
[TD]Prôpylen glicon
[/TD]
[TD]C3H8O2
[/TD]
[TD]Mỹ-CN-215kg
[/TD]
[TD] Thuốc thú y
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium benzoate
[/TD]
[TD]Natri benzoat
[/TD]
[TD]C6H5COONa
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium benzoate
[/TD]
[TD]Natri benzoat
[/TD]
[TD]C6H5COONa
[/TD]
[TD]Mỹ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium bicarbonate
[/TD]
[TD]Natri bicacbonat
[/TD]
[TD]NaHCO3
[/TD]
[TD]VN-TP-50kg
[/TD]
[TD] Điều chỉnh pH
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium bicarbonate
[/TD]
[TD]Natri bicacbonat
[/TD]
[TD]NaHCO3
[/TD]
[TD]Úc-TP-25kg
[/TD]
[TD] Điều chỉnh pH
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium bicarbonate
[/TD]
[TD]Natri bicacbonat
[/TD]
[TD]NaHCO3
[/TD]
[TD]TQ-TP-25kg
[/TD]
[TD] Điều chỉnh pH
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium chlorite
[/TD]
[TD]Natri clorua
[/TD]
[TD]NaCl
[/TD]
[TD]Tlan-CN-50kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium chlorite
[/TD]
[TD]Natri clorua
[/TD]
[TD]NaCl
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium chlorite
[/TD]
[TD]Natri clorua
[/TD]
[TD]NaCl
[/TD]
[TD]Isarel-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium chlorite
[/TD]
[TD]Natri clorua
[/TD]
[TD]NaCl
[/TD]
[TD]Ấn độ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium metabisulfit
[/TD]
[TD]Natri metabisunfit
[/TD]
[TD]Na2S2O5
[/TD]
[TD]Thái lan-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium metabisulfit
[/TD]
[TD]Natri metabisunfit
[/TD]
[TD]Na2S2O5
[/TD]
[TD]Đức-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sorbic acid
[/TD]
[TD]axit Socbic
[/TD]
[TD]C6H8O2
[/TD]
[TD]Nhật-TP-0,5kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sorbic acid
[/TD]
[TD]axit Socbic
[/TD]
[TD]C6H8O2
[/TD]
[TD]TQ-TP-0,5kg
[/TD]
[TD] Bảo quản
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sorbitol solution 70%
[/TD]
[TD]Sorbitol
[/TD]
[TD]C6H14O6
[/TD]
[TD]Pháp-TP-270kg
[/TD]
[TD] Dung môi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sorbitol solution 70%
[/TD]
[TD]Sorbitol
[/TD]
[TD]C6H14O6
[/TD]
[TD]Indo-TP-270kg
[/TD]
[TD] Dung môi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SPAN 80
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Sing-DD-18kg
[/TD]
[TD] Dung môi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trietholamine
[/TD]
[TD]TEA
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Malai-DD-250kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tween80
[/TD]
[TD]Tween 80
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Sing-DD-20kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UNIQUAT QAC80
[/TD]
[TD]BKC- 80%
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Mỹ-80%-200kg
[/TD]
[TD] Khử khuẩn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zinc oxide
[/TD]
[TD]Kẽm oxit
[/TD]
[TD]ZnO
[/TD]
[TD]HQ-95%-20kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zinc oxide
[/TD]
[TD]Kẽm oxit
[/TD]
[TD]ZnO
[/TD]
[TD]TQ-99.5%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zinc oxide
[/TD]
[TD]Kẽm oxit
[/TD]
[TD]ZnO
[/TD]
[TD]TQ-99,7%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zinc oxide
[/TD]
[TD]Kẽm oxit
[/TD]
[TD]ZnO
[/TD]
[TD]TQ-99,7%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zinc sulfate hexahydrate
[/TD]
[TD]Kẽm sunphat
[/TD]
[TD]ZnSO4.6H2O
[/TD]
[TD]TQ-98%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]