Q ưu số 1 và phương pháp SRI được khẳng định ở Lục Ngạn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Vụ xuân 2009, Trạm khuyến nông huyện Lục Ngạn, Bắc Giang xây dựng mô hình thí điểm thâm canh giống lúa lai Q.ưu số 1 theo phương pháp SRI với diện tích là 11ha.


Qua theo dõi, đánh giá kết quả cho thấy Q.ưu số 1 có khả năng chống đổ khá, kháng các loại sâu bệnh và đạt năng suất cao hơn giống lúa thuần KD 18 từ 70-80kg/sào. Để tiếp tục đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của Q ưu số 1 vụ mùa 2009, Trạm khuyến nông huyện tiếp tục xây dựng mô hình thâm canh giống lúa lai Q.ưu số 1 theo phương pháp SRI ở các xã: Quý Sơn, Biển Động, Kiên Thành, Biên Sơn và Trù Hựu với tổng diện tích là 30ha, tăng 19ha so với vụ xuân.


Các hộ tham gia mô hình cấy lúa theo phương pháp SRI cấy ở tuổi mạ non 1-2 dảnh/khóm, mật độ 20-24 khóm/m2 thưa hơn cấy lúa theo phương pháp truyền thống (40-45 khóm/m2) đã giảm được lượng giống, công cấy. Thâm canh theo phương pháp SRI thì mức độ nhiễm sâu bệnh thấp hơn so với phương pháp truyền thống. Kết quả của mô hình cho thấy, cấy lúa theo phương pháp SRI bằng giống Q ưu số 1 có khả năng đẻ nhánh, số bông hữu hiệu/khóm, số hạt chắc/ bông đều cao hơn giống lúa KD 18 cấy theo phương pháp truyền thống.


Năng suất lúa Q ưu số 1 đạt 2,8 tạ/sào, cao hơn giống lúa đối chứng KD 18 từ 100-110kg/sào. Hiệu quả kinh tế mô thâm canh Q ưu số 1 theo phương pháp SRI thu lãi cao hơn so với đối chứng là 580.000 đồng/sào. Từ những kết quả thực tế sản xuất ở cả vụ xuân và vụ mùa chứng tỏ giống lúa lai Q ưu số 1 phù hợp với đồng đất Lục Ngạn và cấy lúa theo phương pháp SRI là một tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả nên cần được áp dụng mở rộng trong những vụ tiếp theo.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx