q11_bán gà chuối con <10 ngày tuổi,trên 1 tháng tuổi chân lùn bổn đức

  • Thread starter zues_79
  • Ngày gửi
Z

zues_79

Lữ khách
#1
bán gà chuối tuyết con cha mẹ bổn đức tuyệt đẹp tỉ lệ lem chỉ là rất ít chỉ khoảng 5% ,gà từ 10 ngày tuổi đã chủng ngừa đủ,gà chân siêu lùn 250k/con,gà chân lùn vừa và chân nhóng giá 150/con,ae bắt trống mái gà 1 tháng trở lên cũng có, cha mẹ có nhiều cặp nên khỏi sợ trùng huyết nha,call:0978059416
Xem gà tại: 248 Tôn Thất Hiệp, F.12, Q.11.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh164.jpg&hash=794a1a1c53527670a65bea201fc007be
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh160.jpg&hash=0a7221de3c836b4d476baf668b47fac5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh161.jpg&hash=5995d4c49d32c8172cae2127a1ac1c46
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh118-1.jpg&hash=4d9fb4a19116844bc05c049e0581ddf9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh086-1.jpg&hash=734b8931fe329db5dc88adb0c75b94bf
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh076-1.jpg&hash=a3c4484a0a7371e958ec34cd13078435
gà cha mẹ đây
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh017-9.jpg&hash=2ae11c821a16ede48f2490b31b5b8b27
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh002-52.jpg&hash=af118c9afb3572563492e88a26839067
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh003-48.jpg&hash=b8473aba314877f6c8778103a7c2679e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh004-44.jpg&hash=fab3793491bd1da7738c7fc0be399d1c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh235.jpg&hash=4449915021aaf272435a4836f9e9ee52
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh242.jpg&hash=579d162aa4863058d0eea84b67621289
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh240.jpg&hash=f4a682500b2b7f513267f539758f86ff
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh103.jpg&hash=445727d76d2b27836d6f69cdb5e65d6c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh101.jpg&hash=cc3e3abb024003b96fdee3202191b15f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi677.photobucket.com%2Falbums%2Fvv140%2Ftrung_minhtien%2FAnh095.jpg&hash=4263e15a7bb7135c976b19c98b0bb31c
 

Đối tácTop