Q9 Thanh lý gà mái thái đuôi pen cao nha,màu đều sắp đẻ lứa 2 gía 180k(vì chuyển qua

trunggalai

Lữ khách
#1
Q9.Ngay chợ Long Trường- Thanh lyù gaáp gaø maùi thaùi ñeàu saép ñeû löùa 2 gía 150k, ,0996185505,0908019567(a e thông cảm đừng nhắn tin nha),trung040610@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
-
<o:p></o:p>

-
<o:p></o:p>

-
<o:p></o:p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx