Quá trình nảy mầm và phát triển của Mun Sọc - Diospyros Saletti

  • Thread starter DQKhanh
  • Ngày gửi
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F7664%2FvLe2UM.jpg&hash=7f20c98d4783ce6c28766e6e100f5829

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4245%2F34051719863_dd0e243e9e_o.jpg&hash=e95d230611bf315f15862a6f31ced0bf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4198%2F34821911866_5a4078f75e_o.jpg&hash=2923c5d3943d7973ae6b6341f1be448c

@Lê hoang nhân rảnh thì ghé tpHCM . Anh tặng 1 cây nha ^^
 

Quảng cáo

Top