Quận 9, TPHCM - Bán gà tre Tân Châu, gà tre Thái con giá mềm

  • Thread starter tranha1410
  • Ngày gửi
T

tranha1410

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tranha1410
- Địa chỉ: 82/21 ĐƯỜNG 10,P. TĂNG NHƠN PHÚ B, QUẬN 9, TPHCM
- Tel, Fax: 0958517808 ::: FaX ::: FaX
- email: HECHEN69@GMAIL.COM
================================

<p>T&ocirc;i cần b&aacute;n một số g&agrave; tre sau:</p><p>1/ B&aacute;n 03 trống T&acirc;n Ch&acirc;u tơ khoảng 3,5 th&aacute;ng tuổi. Gi&aacute; 400k/1 con.</p><p>
&nbsp;</p><p>2/ B&aacute;n 04 trống con T&acirc;n Ch&acirc;u khoảng 2 th&aacute;ng tuổi. Gi&aacute; 300k/1 con.</p><p>
&nbsp;</p><p>3/ B&aacute;n 04 g&agrave; Th&aacute;i Chuối trắng v&agrave;ng con(03 trống, 01 m&aacute;i) khoảng 1,5 th&aacute;ng tuổi. Gi&aacute; 400k/1 con.</p><p>
&nbsp;</p><p>ACE n&agrave;o quan t&acirc;m, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số: 0958517808 để biết th&ecirc;m chi tiết.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Top