Bán Quảng Nam bán gà H'Mong, Đông Cảo, Chồn nhung đen.

#4
mình làm mô hình này để thí nghiệm tính hiệu quả thôi, không biết hiệu quả kinh tế như thế nào
 
Top