Quảng Ngãi: Hỗ trợ xây dựng quy trình cơ giới hóa canh tác mía

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Ngày 4/9, Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nghiệm thu về mặt khoa học kết quả thực hiện trong 2 năm đề tài: “Hỗ trợ xây dựng quy trình cơ giới hóa một số khâu canh tác mía ở Quảng Ngãi”.


Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình cơ giới hóa một số khâu canh tác mía tại Quảng Ngãi nhằm nâng cao thu nhập cho người trồng mía trên một đơn vị diện tích, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Kết quả đạt được của mô hình là cơ sở để nhân rộng tại các vùng chuyên canh mía trên địa bàn tỉnh.


Đề tài đã triển khai tại đồng Năm Dây thuộc xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh và đồng Miễu, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ. Các nội dung chính của đề tài là điều tra về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, địa hình, nguồn nước cùng với các địa phương tiến hành công tác dồn điền, đổi thửa khoảng 21 ha.


Kết quả, tính bình quân cả 2 vụ mía, tại đồng Năm Dây năng suất mía bình quân đạt gần 70 tấn/ha, chữ đường đạt 10,88 CCS (đạt mục tiêu đề ra); tại đồng Miễu năng suất mía bình quân đạt 87,88 tấn/ha, chữ đường đạt 10,74 CCS (xem như đạt mục tiêu đề ra). Đề tài đã được các thành viên Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Ngãi bỏ phiếu đánh giá đạt loại khá.Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx