quy trình sản xuất tinh cá

  • Thread starter Danh Chung
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Danh Chung
- Địa chỉ: Đà Lạt-Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0972675305
- Email: danhchung_ngoisaohomenh@yahoo.com
================================

NGuyên liệu để sản xuất tinh cá?
các bước tiến hành?
thời gian tiến hành là bao lâu và thành phần có trong tinh cá?
 
Back
Top