Quyết định số 400/QĐ-LĐ ngày 26/4/1982?

  • Thread starter hel12345
  • Ngày gửi
Em muốn tính định mức lao động khai thác rừng trồng, thấy căn cứ Quyết định Quyết định số 400/QĐ-LĐ ngày 26/4/1982 của Cục Lâm nghiệp (Nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) về việc ban hành tạm thời định mức lao động khai thác rừng, tuy nhiên tìm trên google không thấy có.
Ai có Quyết định này thì scan, upload lên host rồi cho em cái link với.
Thx you các bác.
 M

minh-phuong

Nhà nông nghiệp dư
bạn thử vào trang web của cục kiểm lâm xem sao,trong đó có nhiều văn bản của bộ nông nghiệp lắm
 

Quảng cáoTop