RẮN LONG THỪA DỄ NUÔI - DỄ BÁN - DỄ KIẾM LỜI

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG CHÂU
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">RẮN LONG THỪA L&Agrave; ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; MỚI ĐƯỢC THUẦN H&Oacute;A V&Agrave; NU&Ocirc;I DƯỠNG THỜI GIAN GẦN Đ&Acirc;Y . RẮN CON RẤT DỄ NU&Ocirc;I V&Agrave; NHANH LỚN , TỈ LỆ HAO HỤT V&Agrave; CHI PH&Iacute; ĐẦU TƯ, THỨC ĂN THẤP , RẮN THƯƠNG PHẨM RẤT DỄ B&Aacute;N ( XUẤT KHẨU TRUNG QUỐC) </font></strong></p><p><strong><font size="2">M&Ocirc; H&Igrave;NH MỚI MẺ N&Agrave;Y ĐANG ĐƯỢC NH&Acirc;N RỘNG Ở T&Acirc;Y NINH </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Agrave; CON RẤT PHẤN KHỞI V&Agrave; H&Agrave;O HỨNG V&Igrave; LỢI NHUẬN KH&Aacute; CAO </font></strong></p><p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP RẮN CON GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p>
 

Đối tácTop