rất nhiều gà lai chất lượng,đá tốt,anh em ủng hộ

  • Thread starter everyday
  • Ngày gửi
E

everyday

Lữ khách
#1
http://bangada.net/ là trang Web cung cấp gà chất lượng.chúng tôi có trang trại nuôi gà nên bảo đảm gà được chọn rất kỹ,thời gian qua trời mua nhiều quá không có 'quoan' gà được nên gà đá còn Yếu.anh em nào có ghé qua cho Xin chữ up.thanks anh em nhiều.
mọi chi tiết liên hệ Mr- Hải : ĐT :01633 900 399
or Xem chi tiết hơn tại http://bangada.net/


Điều lai 50% nặng 2,6 kg, giá bán 6 Triệu
http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/100/Điều2,6Kg.html

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F412540.jpg&hash=7dbb97030edc47eff0df553330d0b58d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F412544.jpg&hash=0b8ac187730cbd358ad2e8644bef086f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F412543.jpg&hash=8bc6286edf42998e16b9e937228212b0

[YOUTUBE]doOSGbddYJE[/YOUTUBE]


Điều 2,6 kg.đá tốt,giá bán 5 Triệu
http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/112/%C4%90i%E1%BB%81u2,6Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440865.jpg&hash=21f4a054f2ab626beed68fb0adf2afda


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440867.jpg&hash=cd318c88bc06f893e6be1c2af0a4a431

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440870.jpg&hash=826937bae2260128c1bcbd1e55f28802

[YOUTUBE]doOSGbddYJE[/YOUTUBE]


Điều 2,4 kg,giá bán 4 Triệu
http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/113/Điều2,4Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440885.jpg&hash=9851c9d9f93dcfb26f17ce6bbad98dbd
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440886.jpg&hash=bd1f8821ea64863b0baf84f50340af81

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440887.jpg&hash=0bbc20d76f8e1b49a16ba08f0fa4c498

[YOUTUBE]xLVO59Tu4-E[/YOUTUBE]Chuối 2,6 kg,giá bán 4,5 Triệu
http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/115/Chuối2,6Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440914.jpg&hash=49e239ea3fb384e2c6222b8f0476f8fe
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440915.jpg&hash=d06f7e669ab9f5e3c5792f74019c2805
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F440916.jpg&hash=88da2f684276b76de5559601ad8cbeb7Điều lai asil 2,9kg,giá bán 5 Triệu
http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/96/%C4%90i%E1%BB%81u2,9Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F406555.jpg&hash=9780f24d6aa073af713110f090dd26ae


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F406558.jpg&hash=9a60651739a6a13832a31993d4f83b88

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F406559.jpg&hash=772b8408802bc3a478a224bdf87beed1Chuối lai 25% nặng 2,8kg,giá bán 5 Triệu http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/80/Chuối2,8Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F412547.jpg&hash=1e9ad47d5ba64925106b9d68582a213f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F412550.jpg&hash=a552170edb75d679d3f7165a59cf3914

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F412551.jpg&hash=b0f2df1318b92e87fa7767216ad019a6

Bướm lai 75 nặng 2,2kg giá bán 6 Triệu
http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/82/B%C6%B0%E1%BB%9Bm2,2Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F394592.jpg&hash=4a0db5d153cbf97bf22f292e3a74add9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F394652.jpg&hash=81cb70a9b733c7a1009bbd1dd9f83259

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F394653.jpg&hash=66c1cd84e389406f36e68d2c5cbbe0cc

chuối chân Xang nặng 3 kg ,giá bán 5 Triệu http://bangada.net/ban-ga-da/chi-tiet-ga/61/Chuối3Kg.html
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F395560.jpg&hash=bda23fc609e85e8b6cb2a82fc087be46

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F395562.jpg&hash=00b5a884edcb0a07105af5cca08037a6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F395556.jpg&hash=6a66ee0a6824a7c696dfc5f98f6756de

Điều 2,6 kg giá bán 3 Triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F386953.jpg&hash=517e369b2d332fa4910d24c6bc87200e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F386955.jpg&hash=52de0d068458d4eff343b87ea8b1715b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F386956.jpg&hash=2064f5e48ef284f2e5b4377d27e99c2b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F386972.jpg&hash=e0f53a0dcf20a45de5935dc343049fae

Video
[YOUTUBE]TxWYq9wIsAg[/YOUTUBE]


[YOUTUBE]u5L8doBFJpE[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]MO1K9zaecbM[/YOUTUBE]


[YOUTUBE]glR9r5Fu3XU[/YOUTUBE]
 

Đối tácTop