Re » Bộ tiêu chí đánh giá cá tra của WWF: Cẩu thả và lạc hậu

#1
<iframe src="http://agriviet.com/iframe/3891" width=100% height=450 frameborder="0"></iframe>

việc gì cũng có khúc mắc riêng của nó cả, chúng ta nên đứng ở góc độ khách quan mà nhìn nhận về vấn đề này. có thể trong việc này WWF có sự sai sót nhất định. WWF là một tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn. Đọc bài viết tôi cảm thấy chúng ta nên "biết người biết ta", nên dùng những từ "nhẹ" hơn từ "cẩu thả" để thể hiện sự tôn trọng đối phương. Mọi việc dù hoàn hảo đến đâu cũng có những khuyết điểm của nó. Hy vọng chúng ta nhận ra đâu là giới hạn an toàn để không có nhưng phản ứng không đáng có. thank
 

Top