Sài Gòn: Cung Cấp gà ta thịt (gà lai nòi),gà hmong,gà sao,gà ác

tranminhtoan

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Toàn
- Địa chỉ: thành phố hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com
================================

<p>Vựa g&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i tại củ chi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; ta thịt lai n&ograve;i,g&agrave; sao,g&agrave; hmong,g&agrave; &aacute;c,trứng c&aacute;c loại...cung cấp với gi&aacute; sĩ.Gi&aacute; tham khảo hiện tại</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +g&agrave; ta lai n&ograve;i: 80 ng&agrave;n/kg(giao h&agrave;ng tận nơi với số lượng 20 con trở l&ecirc;n)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ga hmong: 100 ng&agrave;n/kg(giao h&agrave;ng tận nơi với số lượng 20 con trở l&ecirc;n)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +g&agrave; &aacute;c:16 ng&agrave;n/con(2,2g trở l&ecirc;n giao h&agrave;ng tận nơi với số lượng 50 con trở l&ecirc;n)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+g&agrave; sao:80 ng&agrave;n/con(1-&gt;1,2 kg giao h&agrave;ng tận nơi với số lượng 20 con trở l&ecirc;n)</p><p>Vựa g&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c với Nh&agrave; H&agrave;ng,qu&aacute;n ăn,anh em b&aacute;n lẽ.</p><p>Rất mong được hợp t&aacute;c li&ecirc;n lạc sdt: <strong>0977.932.942</strong> To&agrave;n</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
 

H

huongvp82

Guest
#5
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Toàn
- Địa chỉ: thành phố hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com
================================


Vựa gà chúng tôi tại củ chi thành phố Hồ Chí Minh chuyên cung cấp gà ta thịt lai nòi,gà sao,gà hmong,gà ác,trứng các loại...cung cấp với giá sĩ.Giá tham khảo hiện tại
+gà ta lai nòi: 80 ngàn/kg(giao hàng tận nơi với số lượng 20 con trở lên)
+ga hmong: 100 ngàn/kg(giao hàng tận nơi với số lượng 20 con trở lên)
+gà ác:16 ngàn/con(2,2g trở lên giao hàng tận nơi với số lượng 50 con trở lên)
+gà sao:80 ngàn/con(1->1,2 kg giao hàng tận nơi với số lượng 20 con trở lên)
Vựa gà chúng tôi rất mong được hợp tác với Nhà Hàng,quán ăn,anh em bán lẽ.
Rất mong được hợp tác liên lạc sdt: 0977.932.942 Toàn
Gởi Mr Toàn
Tôi có 1 lô gà Tam Hoàng khoảng 2kg, địa chỉ gần ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức. đt 0937.180011
 

huuquoc2010

HEO RỪNG HỮU QUỐC
#6
Chao A.Toan, minh mua muon ga ta o cu chi, anh co the cho dia chi cu the duoc hong, co gi minh qua do xem
 

tranminhtoan

Thành viên mới
#7
oki a.alo e sdt e nha.e sẽ hướng dẫn đường đi.Chúc anh thành công
 

Top