Sản xuất , kinh doanh sản phẩm dầu cá biển, bột cá biển, bột xương cá

  • Thread starter nhuquynh1803907
  • Ngày gửi
N

nhuquynh1803907

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất c&aacute;c sản phẩm bột c&aacute; biển, dầu c&aacute; biển, bột xương c&aacute;.Hiện nay đang cần b&aacute;n :1/30 tấn Bột c&aacute; biển 65% protein, 2 tấn dầu c&aacute; biển th&ocirc; ,&nbsp;4.8 tấn&nbsp;&nbsp;dầu c&aacute; biển b&aacute;n tinh luyện, 25 tấn bột xương c&aacute;. Q&uacute;y kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ms Quỳnh ( ĐT: 0650 3782 831,DĐ: 0121 793 1827 Email: fishmeal@uspc.com.vn, nhuquynh1803907@gmail.com)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Như Quỳnh
- Địa chỉ: Lô 1, Đường số 3,KCN Đồng An , Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3782 831 - Fax:
- email: fishmeal@uspc.com.vn
 

Đối tácTop