SẢN XUẤT VÁN ÉP CHO THỊ TRƯỜNG TP HCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

  • Thread starter goodwood
  • Ngày gửi
G

goodwood

Guest
#1
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td class="main classified_heading"><br /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> <div class="classified_des"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 24pt; color: #00b0f0">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n s</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #00b0f0">ả</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; color: #00b0f0">n xu</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #00b0f0">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; color: #00b0f0">t c&aacute;c lo</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #00b0f0">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; color: #00b0f0">i V&aacute;n &eacute;p sau: </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt">-V&aacute;n &eacute;p th&ocirc;ng d</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ụng 1m x 2m-1,2m x 2,4m c&oacute; độ d&agrave;y --từ 3mm-45mm</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-V&aacute;n &eacute;p gi&aacute; rẻ d&ugrave;ng cho ghế sofa,đ&oacute;ng bao b&igrave;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-V&aacute;n &eacute;p chịu nước,v&aacute;n chống ẩm</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt">-V&aacute;n &eacute;p coffa 1mx 2m x18mm</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt">-V&aacute;n &eacute;p coffa 18mm&nbsp;&nbsp; 20cm-60cm x 4m<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ặ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">c bi</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ệ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">t </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- V&aacute;n &eacute;p cao c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">p lo</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">i AAA theo ti&ecirc;u chu</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">n Ch&acirc;u &Acirc;u<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- V&aacute;n &eacute;p coffa cao c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">p b</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ằ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">ng keo đ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ỏ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"> (keo Fernol)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: red">Nh</span></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red">ậ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">n đ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red">ặ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">t v&agrave; cung c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">p:</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c lo</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">i v&aacute;n &eacute;p &ndash; v&aacute;n coffa theo ti&ecirc;u chu</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">n, quy c&aacute;ch v&agrave; y&ecirc;u c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ầ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">u c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ủ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">a kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> v</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ớ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">i s</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"> l</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ượ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">ng l</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ớ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">n. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&acirc;m xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">0942 545 679 T&igrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(Mr)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">0932 423 709 Cường&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">(Mr)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Email:<em>sanxuatvanep@gmail.com</em></span></strong></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cường
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0942 545679 - Fax: 0932 423709
- email: sanxuatvanep@gmail.com
 

kvina

Lữ khách
#2
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD][/TD]
[TD]Chao Ban,

Hien minh dang co so luong lon go tap (dung san xuat van lang rat tot).
Ban co nhu cau xin lien he (0915.924.566 Mr Duy) nhe
Thanks!
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD]No [/TD]
[TD] Sản Phẩm [/TD]
[TD] Qui cách [/TD]
[TD] Chủng loại [/TD]
[TD] ĐVT [/TD]
[TD] Xuất xứ [/TD]
[TD] Đơn giá [/TD]
[TD] Khối lượng cần bán [/TD]
[TD] Ghi Chú [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Địa điểm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gỗ Bao Bì[/TD]
[TD]Đ/Kính:14-35cm - Dài: 1,2m[/TD]
[TD]Trám đỏ, Trámm trắng, bằng lăng, dầu đỏ,…[/TD]
[TD]STE[/TD]
[TD] Đaknông [/TD]
[TD] 800,000 [/TD]
[TD] 20,000 ste [/TD]
[TD] Giao hàng tại bãi 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Gỗ Bao Bì [/TD]
[TD]Đ/Kính:14-35cm - Dài: 2,2m[/TD]
[TD]Trám đỏ, Trámm trắng, bằng lăng, dầu đỏ,…[/TD]
[TD]STE[/TD]
[TD] Đaknông [/TD]
[TD] 1,400,000 [/TD]
[TD] Giao hàng tại bãi 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
Top