Sang lại trại nuôi sâu.

  • Thread starter Nguyen Thien An
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Thien An

Guest
#1
<p>M&igrave;nh cần sang lại trang trại đang nu&ocirc;i s&acirc;u: Gồm 260 kh&acirc;y nhựa + qui giống + tất cả dụng cụ cần thiết v&agrave; sẵng s&agrave;ng chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i từ A-Z cho ACE chưa biết c&aacute;ch nu&ocirc;i.</p><p>V&igrave; m&igrave;nh mới nu&ocirc;i hơn hai th&aacute;ng n&ecirc;n giống c&ograve;n rất tốt, hiện tại sản luợng kh&aacute; tốt, h&agrave;ng ng&agrave;y 25-30 lon.</p><p>Hiện m&igrave;nh đang ở Bu&ocirc;nMaThuột n&ecirc;n những bạn ở daklak hay c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận sang lại l&agrave; tiện nhất.</p><p>ĐT li&ecirc;n hệ : 0903581007 (Mr &Acirc;n)</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thien An
- Địa chỉ: 183 - Nguyen Dinh Chieu - Buon Ma Thuot - Daklak
- Điện thoại: 0903581007 - Fax:
- email: hoichimdaklak@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top