Sanh đẹp chuẩn bị lên chậu

  • Thread starter bonsai_vn
  • Ngày gửi
B

bonsai_vn

Lữ khách
#1
EM CHUẨN BỊ LÊN CHẬU CHO GỐC SANH NÀY. BÁC NÀO MÀ THÍCH THÌ E NHƯỢNG LUÔN CHO NHANH. GIÁ THƯƠNG LƯỢNG VÀO INBOX HOẶC 01693651009
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1247.photobucket.com%2Falbums%2Fgg638%2Ftoilarain_vn%2Fsanh_70tr%2FIMGP5873.jpg&hash=91466bcb2afd027f7dfeaee6d3a71bb7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1247.photobucket.com%2Falbums%2Fgg638%2Ftoilarain_vn%2Fsanh_70tr%2FIMGP5872.jpg&hash=d9fce5d899e44ec21b89378b88398402
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1247.photobucket.com%2Falbums%2Fgg638%2Ftoilarain_vn%2Fsanh_70tr%2FIMGP5868.jpg&hash=74e98f386b1fe456ba7fbeed47dbff71
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1247.photobucket.com%2Falbums%2Fgg638%2Ftoilarain_vn%2Fsanh_70tr%2FIMGP5867.jpg&hash=a77bb8286e4590326e85766ff5629c18
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1247.photobucket.com%2Falbums%2Fgg638%2Ftoilarain_vn%2Fsanh_70tr%2FIMGP5861.jpg&hash=b00b7affda18e5fab9d12d8249e35993
 

Đối tácTop