Sâu quy giá rẻ đây! Có ai mua sâu quy không!

  • Thread starter DoremonMT
  • Ngày gửi
D

DoremonMT

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><blockquote><font size="5"><font color="black"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-family: Verdana">Ch&agrave;o c&aacute;c anh chị!</span></span></font><br /><font color="black"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-family: Verdana">Em l&agrave; sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng phải d&acirc;n đi bu&ocirc;n s&acirc;u quy chuy&ecirc;n nghiệp đ&acirc;u ạ, nhưng thấy t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; ở qu&ecirc; em người ta c&oacute; nu&ocirc;i v&agrave; b&aacute;n s&acirc;u quy rất nhiều tuy nhi&ecirc;n ở TP.HCM th&igrave; s&acirc;u quy rất hiếm v&agrave; mắc, n&ecirc;n em nảy ra &yacute; định kinh doanh s&acirc;u quy n&agrave;y nhằm gi&uacute;p đỡ b&agrave; con qu&ecirc; em c&oacute; th&ecirc;m mối để ti&ecirc;u thụ s&acirc;u quy v&agrave; để kiếm th&ecirc;m ch&uacute;t tiền ti&ecirc;u vặt phụ ba mẹ th&ocirc;i ạ.</span></span></font><br /><font color="black"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-family: Verdana">Vậy anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu <strong>cần mua s&acirc;u quy</strong> th&igrave; li&ecirc;n hệ với em theo SĐT: <strong>01638930402</strong>, em t&ecirc;n Thanh (v&igrave; c&ograve;n phải đi học n&ecirc;n đ&ocirc;i khi em kh&ocirc;ng bắt m&aacute;y được khi đ&oacute; c&aacute;c anh chị vui l&ograve;ng để lại tin nhắn v&agrave; em sẽ gọi lại sau ạ). </span></span></font><br /><font color="black"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-family: Verdana">Cảm ơn c&aacute;c anh chị đ&atilde; quan t&acirc;m! Ch&uacute;c anh chị một ng&agrave;y thật vui vẻ ạ!!!</span></span></font><br /></font></blockquote><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thanh
- Địa chỉ: Phú Nhuận
- Điện thoại: 01638930402 - Fax:
- email: anhduyvn2000@yahoo.com
 

Top