Serama nọc dọn chuồng !!

#1
Trống nhạn 10 tháng, đang hoàn thiện lông nha pà kon

Giá 1t500k ( bao ship)
Mái khét vàng, xong lứa 2, chuẩn bị lứa 3 nhé

Giá 1t200k (bao ship)

Trống bông ngũ sắc, 14 tháng, gà cực mini

Giá 1t700k ( bao ship)

Trống ô que gần 10 tháng

Giá 800k ( bao ship)

[size=large]Phone 0906.921.866 Cường

Gà ở Sài Gòn , Q11

Ship toàn quốc

Thank!!
[/size]