SG - Gà Tân Châu Râu nè bà con ơi.

truongnhuquynh

Thành viên mới
#2
Lêcn cho mọi ng thấy
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
---------------
Lên cái nào .
 
Last edited:

truongnhuquynh

Thành viên mới
#3
Trống Râu đã ra đi.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 
Top