Siêu thị Bán gà Mỹ,gà lai,Giá cực Mềm

  • Thread starter everyday
  • Ngày gửi
E

everyday

Lữ khách
#1
có vài con gà lai mới up bội chuẩn bị xuất chuồng.Gà này giống cực kì mai độ.được nuôi tại trang trại gà là 1 trông những trang trại gà nổi tiếng và chất lượng nhất địa phương.anh em chơi thử sẽ biết chất lượng gà thế nào.
Bảo đảm gà hay 100%.gà bổn tuyệt đối.
Chi tiết hơn xem tại http://bangada.net/
liên hệ :Mr - Hải ĐT:01633 900 399

gà chuối 2,4 kg

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342219.jpg&hash=15c85d1e963dbaf184f773ed19bddedf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342211.jpg&hash=ac29d27669d3c87de0c6f3e074d8c4c1

gà chuối 2,3kg.gà cùng bầy nhìn là biết liền
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342223.jpg&hash=0a10aa704209805c24ed0edb1ee455d4proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342224.jpg&hash=cfbf9d3ea839766cfa9966d15a64193a

gà điểu 2,5kg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342226.jpg&hash=2c9469a1ac3a7159b4c249ea59a89d40

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342225.jpg&hash=3e147dc594a400ccee380daf9a748549

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342227.jpg&hash=cafb298dd3e399d9b160a1a91f76567a

gà điều 2,4kg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342228.jpg&hash=c21eec502650b3551847bcd161e27514

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342229.jpg&hash=68ec23448a6fba3a94cc33257371442f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342230.jpg&hash=6f9505707cd36d73ec712482aad35af3

gà điều 2,3 kg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342260.jpg&hash=da6c501665885084a506936a581f25d8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342261.jpg&hash=e926ab33f815be634e54c7f4c966ad6b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342262.jpg&hash=a9529ba05d155755c3501b8877e70e19

gà khét 2,3kg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342263.jpg&hash=e8539f2a201bc5f029cbbfead2c38abd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342264.jpg&hash=2ddd5f0d8261f7dc34a50518e49f616f

gà bướm lai 75 nặng 2kg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342267.jpg&hash=ae1f891161d77adbe6b9e114906aff10

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342268.jpg&hash=9cc9c6d2403d6ca5855b107e6f0aa195

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F342269.jpg&hash=a15ce954317a8fa5b6fa815480df8cfd
 

S

sonvu19189

Lữ khách
#2
mua ga

anh xem con ga buom lai 75 gia nhju.anh cho em gja mem mem ve` nuoi thu. em moi tap choi ga
 

Đối tácTop