Sơ dừa

Totden

Lữ khách
Mình có ý định làm xơ dừa sạch xuất khẩu. Mọi người ai làm rồi hoặc biết cách chế biến, tiêu chí xuất khẩu có thể hướng dẫn cho minh hoặc hợp tác ạ. Xin cảm ơn mọi người.
 


Last edited:


Top