Sóc rừng sợ gì nhất

  • Thread starter flyaway
  • Ngày gửi
CHÀO CÁC BÁC!
mình đang nghiên cứu về 1 đề tài về Sóc. có một vấn đề mà mình chua rỏ mong a/e chỉ giúp:
Con Sóc rừng nó sợ gì nhất(Sợ không giám đến gần hay trèo lên nó), Chuyên gia nào có nguồn nghiên cứu xin chỉ giúp với
thanks!


 
thanh_vip101

thanh_vip101

Lữ khách
CHÀO CÁC BÁC!
mình đang nghiên cứu về 1 đề tài về Sóc. có một vấn đề mà mình chua rỏ mong a/e chỉ giúp:
Con Sóc rừng nó sợ gì nhất(Sợ không giám đến gần hay trèo lên nó), Chuyên gia nào có nguồn nghiên cứu xin chỉ giúp với
thanks!ngãi phướng hay ngãi hổ
 

Quảng cáoTop