Sóc Trăng – diện tích tôm tăng hơn 30% so với cùng kỳ

  • Thread starter phongvien
  • Ngày gửi
Sóc Trăng – diện tích tôm tăng hơn 30% so với cùng kỳ (24/06/2010)
Tính đến trung tuần tháng 6, trong số 46.000ha tôm sú ở tỉnh Sóc Trăng đã được thả nuôi thì có đến 24.000ha diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, chiếm 52,2% tổng diện tích thả nuôi và tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi tôm sú công nghiệp, bán công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ do vụ nuôi năm 2009 đạt hiệu quả cao và giá tôm sú từ đầu vụ đến nay luôn ở mức cao, nên nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư cải tạo ao nuôi, con giống, KHKT... mặt khác, do được chuẩn bị tốt trước mùa vụ nên dù thời tiết nắng nóng và một số hộ dân không tuân thủ lịch thời vụ, đến nay chỉ có 1.709 ha thiệt hại, chiếm 3,7% tổng diện tích thả nuôi. Theo dự báo, nếu không có những diễn biến bất thường vụ nuôi tôm sú năm nay nhiều khả năng trúng mùa./.

Tính đến trung tuần tháng 6, trong số 46.000ha tôm sú ở tỉnh Sóc Trăng đã được thả nuôi thì có đến 24.000ha diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, chiếm 52,2% tổng diện tích thả nuôi và tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi tôm sú công nghiệp, bán công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ do vụ nuôi năm 2009 đạt hiệu quả cao và giá tôm sú từ đầu vụ đến nay luôn ở mức cao, nên nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư cải tạo ao nuôi, con giống, KHKT... mặt khác, do được chuẩn bị tốt trước mùa vụ nên dù thời tiết nắng nóng và một số hộ dân không tuân thủ lịch thời vụ, đến nay chỉ có 1.709 ha thiệt hại, chiếm 3,7% tổng diện tích thả nuôi. Theo dự báo, nếu không có những diễn biến bất thường vụ nuôi tôm sú năm nay nhiều khả năng trúng mùa./.
Hoàng Đang
 Quảng cáoTop