Sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho bò

  • Thread starter tiduta
  • Ngày gửi
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã nghiên cứu thành công việc sử dụng một số loại phụ phẩm nông nghiệp: vỏ quả ca cao, trái điều chín và xơ mít làm thức ăn cho bò. Với kết quả nghiên cứu thu được, đã tạo điều kiện cho bà con nông dân các dân tộc ở Tây Nguyên sử dụng nguồn phụ phẩm để chăn nuôi bò, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Viện đã nghiên cứu và chế biến vỏ quả ca cao tươi sau khi đã tách hạt rồi sử dụng dưới các dạng: đem phơi khô, nghiền thành dạng bột; ủ vỏ quả tươi để làm thức ăn cho bò. Qua phân tích các thành phần dinh dưỡng trong vỏ quả ca cao chế biến theo các dạng trên đã cho thấy hàm lượng dinh dưỡng khá cao (prôtêin thô 6,91%, xơ thô 33,17%, lipít 1,29%, chất khoáng tổng số 8,29%). Trong quá trình chăn nuôi, bà con nông dân sử dụng bột ca cao khô nuôi bò với tỉ lệ 25%, 30% và 35% thay thế một phần bột ngô trong khẩu phần ăn. Cũng có thể ủ vỏ bột ca cao với bột ngô theo tỉ lệ 6%, 9% và 12% trong thành phần với thời gian được bảo quản trên 90 ngày. Việc các hộ nông dân sử dụng sản phẩm chế biến từ vỏ quả ca cao để thay thế cho một phần bột ngô, bột gạo làm thức ăn cho bò sẽ giảm chi phí đầu tư cho sản xuất.
Sau khi thu hái trái điều chín tách hạt, đem ủ với bột sắn, hoặc rơm khô theo tỉ lệ 6% và 9%. Thời gian ủ trái điều trên 90 ngày là vừa phải, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Nông dân sử dụng loại sản phẩm này làm thực ăn dự trử cho bò trong những ngày mùa khô khan hiếm cỏ tươi. Qua theo dõi bò sử dụng nguồn thức ăn bổ sung này đã phát triển và sinh trưởng tốt, tăng trọng cao hơn bò không ăn thức ăn bổ sung.
Đối với loại vỏ xơ mít ủ chua cùng bột ngô theo tỉ lệ 3%, 6% và 9% trong thành phần với thời gian trên 90 ngày. Khi sử dụng vỏ xơ mít ủ chua nuôi bò, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn đối với bò cho ăn rơm ủ urê.
Qua kết quả nghiên cứu và thực nghiệm trên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Tây Nguyên đã đề xuất ý kiến việc tận dụng các loại phụ phẩm vỏ quả ca cao, trái điều và vỏ xơ mít làm thức ăn cho bò, giải quyết một phần về nguồn thức ăn cho bò trong mùa khô, nhằm kết hợp tốt giữa sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả với chăn nuôi.

<!--Tac gia-->
Theo TTXVN
 
Back
Top