Su Su Mộc châu

  • Thread starter Lê Minh Hiếu
  • Ngày gửi
L

Lê Minh Hiếu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Minh Hiếu
- Địa chỉ: Mộc Châu - Sơn la
- Tel, Fax: 0972935228
- email: minhhieuit@yahoo.com
================================

Cung cấp Su Su Sạch được trồng trên cao nguyên Mộc châu.
 
Top