SUN PHÁT ĐỒNG CUSO4.5H2O

  • Thread starter nguyen thanh hoang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen thanh hoang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thanh hoang
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0904 933 040 ::: FaX
- email: nguyenhoangtech@gmail.com
================================

<p>hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp sun ph&aacute;t đồng d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh trồng trọt với số lượng lớn gi&aacute; cạnh tranh nhất. ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sun ph&aacute;t đồng cho khu vực c&aacute;c tỉnh miền t&acirc;y, miền trung v&agrave; tỉnh l&acirc;m đồng.</p><p>sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i h&agrave;m lượng cu chiếm từ 10- 12% l&agrave; loại th&iacute;ch hợp cho ng&agrave;nh trồng trọt để pha chế dung dịch BOOC-Đ&Ocirc;.&nbsp;ng&acirc;m hạt gống, khử tr&ugrave;ng cho&nbsp;đất.&nbsp;</p><p>1. C&Aacute;CH PHA DUNG DỊCH BOOC Đ&Ocirc;.</p><p>+ pha 1 kg sun ph&aacute;t đồng v&agrave;o 80 l&iacute;t nước khuấy đều.</p><p>+ pha 1kg v&ocirc;i trong 20 l&iacute;t nước khuấy đều.</p><p>sau đ&oacute; đổ từ từ dung dịch đồng v&agrave;o dung dịch nước v&ocirc;i, khuấy đều ta thu được dung dịch booc đ&ocirc; d&ugrave;ng để trị nấm tr&acirc;n c&acirc;y ăn tr&aacute;i, hoa m&agrave;u.</p><p>2. C&Aacute;CH XỬ L&Yacute; HẠT GIỐNG.</p><p>d&ugrave;ng 5g/1lit nước ng&acirc;m hạt giống từ 5 đến 10 giờ trước khi gieo.</p><p>3. KHỬ TR&Ugrave;NG ĐẤT.</p><p>b&oacute;n sun ph&aacute;t đồng v&agrave;o đất trước khi trồng c&acirc;y con từ 1- 1.5kg/ 1.000m2. </p><p>th&iacute;ch hợp cho cho những vường ươm c&acirc;y giống ( trộn chung v&agrave;o đất ươm c&acirc;y để diệt khuẩn)</p><p>qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Mr. Ho&agrave;ng 0904933040 để được biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top