SÚNG MỞ BULONG KPT - 231 SÚNG 1/2" HÀNG NHẬT

#1
<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm KAWASAKI Nhật Bản độc quyền tại thị trường Việt Nam.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm s&uacute;ng mở b&ugrave; long loại 1/2 inch với nhiều Model kiểu gi&aacute;ng, trọng lượng, tiện lợi cho sự chọn lựa của kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm đ&atilde; được ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp th&agrave;nh c&ocirc;ng cho hệ thống Honda,Toyota v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; xưởng được kh&aacute;ch h&agrave;ng t&iacute;n nhiệm v&agrave; sử dụng phổ biến <br /><font size="3">1)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">KPT -231<br /></font></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng vặn buloong tới đường k&iacute;nh th&acirc;n 16mm<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu lắp socket: 12.7mm<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lực vặn tối đa 570Nm<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lượng kh&iacute; ti&ecirc;u thụ &nbsp;9,77l/s<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;ch thước L195 x W72 x H185<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trọng lượng 2.5Kg<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu kh&iacute; v&agrave;o 1/4&rdquo;<br />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c như s&uacute;ng vặn bu l&ocirc;ng 3/4&rdquo;, 1&rdquo;<br />S&uacute;ng phun sơn Devilbiss nhật<br />Tủ dụng cụ 3 ngăn, 7 ngăn<br />&hellip;&hellip;&hellip;..<br /><br />Mọi chi tiết về sản phẩm vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ!<br />C&Ocirc;NG TY TNHH M.R.O<br />29 Nguyễn B&aacute; Tuyển, P12, Q T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM<br />Đại diện:&nbsp; &nbsp;Mr Cường &nbsp;<br />Mobile : &nbsp;0988 810 085<br />E-Mail: &nbsp;<a href="mailto:nguyencuong992000@gmail.com">nguyencuong992000@gmail.com</a><br /><p>www.mro.com.vn</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngyễn cường
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q Tân Bình, TP. HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 08 38113782
- email: nguyencuong992000@gmail.com