Super - Chlor , Cung cấp Chlorine sỉ với giá tốt chất lượng ổn định.

  • Thread starter Nguyá»…n Liền - CTy CP Quốc Thăng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Liền - CTy CP Quốc Thăng

Guest
#1
<p><span style="color: #0000ff"><u><strong>Th&ocirc;ng tin sản phẩm</strong>:</u></span></p><p><strong>T&ecirc;n thường gọi: chlorine c&aacute; heo.</strong></p><p><strong>T&ecirc;n h&oacute;a học: Super Chlor -&nbsp; Calcium Hypochlorite S70</strong></p><p><strong>CTHH: Ca(OCL)2</strong></p><p><span style="color: #0000ff"><u><strong>Đặc điểm</strong></u>:</span></p><p><strong>- Th&ugrave;ng nhựa trắng, 40kg/1 th&ugrave;ng.</strong></p><p><strong>- Dạng hạt s&ugrave;ng nhỏ đều. M&agrave;u trắng đục.</strong></p><p><strong>- H&agrave;ng sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ Sodium tan nhanh, &iacute;t lắng cặn.</strong></p><p><strong>- Sản phẩm sản xuất tại nh&agrave; m&aacute;y Jianghan Trung Quốc.</strong></p><p><strong>- Nh&atilde;n được in thẳng tr&ecirc;n th&ugrave;ng, c&oacute; xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng.( v&igrave; nh&atilde;n c&aacute; heo th&igrave; rất dễ l&agrave;m giả, nh&aacute;y..)</strong></p><p><strong><span style="color: #0000ff"><em><br /></em></span> </strong></p><p><strong>H&atilde;y Đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i để bạn y&ecirc;n t&acirc;m hơn về chất lượng.<br /></strong></p><p><strong>Xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;<img border="0" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_smiley.gif" /></strong></p><p><strong><span style="color: #0000ff">Ms Nguyễn Liền&nbsp; 090 2217 396</span></strong></p><p><span style="color: #0000ff">Mail: lien821986@yahoo.com.vn</span></p><p><span style="color: #0000ff">Y!M: lien8286&nbsp; - Skype:nguyenthilien7</span></p><p>Web: http://www.cpquocthang.com </p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Liền - CTy CP Quốc Thăng
- Địa chỉ: CCN Hải Sơn - Đức hòa _Long An
- Điện thoại: 0902217396 - Fax: 0902 217 396
- email: lien821986@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận