Sưu tầm các loại bồ câu cho anh em nào quan tâm....

minhthao1504

Nông dân cùi thơm.
#1
1. BỒ CÂU PHÁP:2. BỒ CÂU GÀ MỸ:
3. BỒ CÂU GÀ PHÁP:
4. BỒ CÂU GÀ BANH :
5. BỒ CÂU HOÀNG CHÂU:
6. BỒ CÂU KÉT :
7. BỒ CÂU SƯ TỬ :
8. BỒ CÂU XÒE NHẬT - MỸ:9. BỒ CÂU VẢY CÁ:


10. BỒ CÂU THÁI ĐUA:


11. BỒ CÂU BÔNG CÚC:


12. BỒ CÂU THỔI KÈN :13. BỒ CÂU HẢI ÂU:


KIẾN THỨC NÔNG CẠN MONG ANH EM CHỈ GIÁO.....
 

Last edited: