Tại đây có bán măng tây xanh

  • Thread starter Nguyá»…n Thanh Ba
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Thanh Ba

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Ba
- Địa chỉ: 0908159707
- Tel, Fax: ::: FaX 0975725239 ::: FaX 0908159707
- email: mangtayvina@gmail.com
================================

C&ocirc;ng ty TNHH măng t&acirc;y vina h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng<br />măng t&acirc;y l&agrave; chất bổ dưỡng gi&uacute;p trị được c&aacute;c bệnh như (như bệnh ung thư, bướu, v&agrave; tim mạch, ... )<br />cũng l&agrave; loại rau cao cấp d&agrave;nh cho c&aacute;c qu&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng th&ecirc;m c&aacute;c m&oacute;n ăn ngoan<br />li&ecirc;n hệ: Nguyễn Thanh Ba<br />mobi: 0908.159.707<br />viettle: 0975.72.52.39
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top