Tấm Lót nhựa lót chuồng gia súc

  • Thread starter tamlotnhua
  • Ngày gửi
T

tamlotnhua

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tamlotnhua
- Địa chỉ: 240A Ly Thương Kiet P8, QTB TP.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tamlotnhua@yahoo.com
================================

<p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Tấm L&oacute;t nhựa li&ecirc;n kết, l&oacute;t chuồng trại gia s&uacute;c</font></font></strong></p><strong><font face="Times New Roman" size="3">Tấm l&oacute;t nhựa PA-48 li&ecirc;n kết (cao: 9cm)d&ugrave;ng l&agrave;m pallet nhựa l&oacute;t s&agrave;n kho bải/xưởng chứa h&agrave;ng tr&ecirc;n s&agrave;n kho lạnh. Thời điểm c&ocirc;ng nghệ h&oacute;a chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c v&agrave; gia cầm bằng chuồng trại theo c&aacute;c nước t&acirc;n tiến: d&ugrave;ng tấm l&oacute;t nhựa l&oacute;t s&agrave;n, dể vệ sinh chuồng trại.&ldquo;Tấm l&oacute;t nhựa&rdquo; PB-48, d&ugrave;ng l&oacute;t chuồng trại chăn nu&ocirc;i heo, b&ograve;, g&agrave;, vịt, d&ecirc;. .v. . v. .gia s&uacute;c v&agrave; gia cầm,(xem h&igrave;nh ảnh tại: </font><a href="http://vn.360plus.yahoo.com/tamlotnhua/"><font face="Times New Roman" size="3">http://vn.360plus.yahoo.com/tamlotnhua/</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Anh Nguyễn Trường Sanh. 240A L&yacute; Thường Kiệt, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM. <img title="hinh tam lot nhua" height="348" alt="hinh tam lot nhua" src="http://i333.photobucket.com/albums/m365/palletnhuacu/WatsonSlattedFloorVN3a.jpg?t=1282903544" width="336" border="0" /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:tamlotnhua@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">tamlotnhua@yahoo.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HP: 0908267563<br /></font></font></strong>
 

Đối tácTop