Tâm thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Đa Bảo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TÂM THƯ KÊU GỌI

Kính bạch : Chư Tôn Đức Tăng, Ni.

Kính thưa : Quý Phật tử gần xa.

Quý Manh thường quân.

Quý Thiện hữu tri thức.

“ Xây chùa tô tượng đúc chuông – Ba công đức ấy thập phương nên làm ”


ChùaĐa Bảo nằm trên dãy núi cao trên 200m thuộc địa phận phường Vĩnh Hòa thành phố Nha Trang, chùa nhìn ra hướng biển đông và bao quát toàn thể vinh biển thành phố . Sự hùng vĩ của núi rừng, biển Đông như tâm linh di tích của cụ cố lão Hòa thượng Thích Trí Nghiêm đã khai quang ngôi chùa tâm linh , được khách thập phương xa gần tới tịnh tâm , lễ phật tôn nghiêm trong nhiều năm qua
. Thầy trụ trì cùng bà con Phật tử tại địa phương rất đang khao khát có được một ngôi Bảo điện trang nghiêm, thanh tịnh để thầy trò có nơi tu tập và hành lễ.

Nay duyên lành đã hội tụ, Chính điện chùa Đa Bảo sắp tới sẽ được khởi công tu bổ xây dựng. Bởi thế bái thỉnh Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử gần xa và kêu gọi quý mạnh thường quân, chư thiện hữu tri thức Phật giáo phát tâm cúng dường xây dựng Tam bảo, tu bồi công đức để ngôi Tam bảo sớm được thành tựu.

Kính thưa quý vị gần xa, việc trùng hưng ngôi chính điện, trước tiên là để giữ gìn chứng tích của tôn sư đã dày công khai sáng, sau là góp phần trang nghiêm cảnh tịnh độ tại nhân gian và để vun bồi tịnh nghiệp đạo tràng, văn hóa tâm linh cho đàn na quy ngưỡng.

Chùa Đa Bảo có được thành công viên mãn hay không là nhờ sự quan tâm trợ duyên của Chư tôn đức Tăng, Ni, quý Phật tử và mạnh thường quân phát tâm ủng hộ.

Trong khi chúng tôi chờ đợi sự quan tâm trợ duyên của quý Chư tôn đức Tăng, Ni, và quý Phật tử gần xa, xin thay mặt bổn tự, bổn đạo chùa Đa Bảo thành tâm tri ân chư vị.

Kính chúc Chư tôn đức và Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành!

Mọi đóng góp xin gửi về :

Đại Đức Thích Giác Mai. ĐT : 0905166084

Chùa Đa bảo -Tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Số tài khoản :

Tài khoản tiền Việt nam ( VND ) 60110000733458
Tài khoản tiền ngoại tệ ( USD) 601103700 39868
– Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam - Chi nhánh Khánh Hòa
Chủ tài khoản : Đặng Phước Thanh (đây là tên đời thường của Thầy Trụ trì Thích Giác Mai ).
 

Quảng cáo

Top