Tản mạn: Mời các chư vị luận bàn về thói đời !

  • Thread starter Loan Nguyen
  • Ngày gửi
Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Loan có tìm thấy câu này “Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”

Đọc 1 vài cắt nghĩa từ các trang khác nhau, và gần như tất cả đều có 1 câu trả lời giống nhau như sau:
Nhà nghèo dù ở giữa thành phố cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Ngược lại, nhà giàu , ở vùng rừng núi vẫn luôn có người tìm đến giao hảo.
Nhưng Loan lại cảm thấy hài lòng với câu trả lời này:

Người ở giữa chợ (nơi đông đúc) mà không có ai tới thăm (không có bạn bè) thì cũng chỉ là người nghèo.
Người ở trong rừng núi (vùng sâu vùng xa) mà vẫn có khách tìm đến thì đấy là người giàu.

Kính mời các lão nông cùng tản mạn ạ!


25372753483_94fd1881ac_o.jpg
 

hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#2
Loan có tìm thấy câu này “Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”

Đọc 1 vài cắt nghĩa từ các trang khác nhau, và gần như tất cả đều có 1 câu trả lời giống nhau như sau:
Nhà nghèo dù ở giữa thành phố cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Ngược lại, nhà giàu , ở vùng rừng núi vẫn luôn có người tìm đến giao hảo.
Nhưng Loan lại cảm thấy hài lòng với câu trả lời này:

Người ở giữa chợ (nơi đông đúc) mà không có ai tới thăm (không có bạn bè) thì cũng chỉ là người nghèo.
Người ở trong rừng núi (vùng sâu vùng xa) mà vẫn có khách tìm đến thì đấy là người giàu.

Kính mời các lão nông cùng tản mạn ạ!


25372753483_94fd1881ac_o.jpg
Người ở giữa chợ (nơi đông đúc) mà không có ai tới thăm (không có bạn bè) thì cũng chỉ là người nghèo.
Cái này thì thấy nhiều

Người ở trong rừng núi (vùng sâu vùng xa) mà vẫn có khách tìm đến thì đấy là người giàu
Cái này thì chưa thấy

Chế lại như trên thì làm sai nghĩa ban đầu rồi. Cái nghĩa gốc là giàu có ắt sẽ có khách thăm! Người nghèo khó thì khó có người giao hảo!
 
Bình nhỏ

Bình nhỏ

Thành viên gắn bó
#3
Người ở giữa chợ (nơi đông đúc) mà không có ai tới thăm (không có bạn bè) thì cũng chỉ là người nghèo.
Cái này thì thấy nhiều

Người ở trong rừng núi (vùng sâu vùng xa) mà vẫn có khách tìm đến thì đấy là người giàu
Cái này thì chưa thấy

Chế lại như trên thì làm sai nghĩa ban đầu rồi. Cái nghĩa gốc là giàu có ắt sẽ có khách thăm! Người nghèo khó thì khó có người giao hảo!
Giàu theo nghĩa gì, kiểu gì
Giàu, nghèo tình hay tiền
Như thế nào thì được gọi là giàu, nghèo
Giàu, nghèo hiện tại hay tương lai - có tính lun tiềm năng khj đang giàu thì bỗng nghèo hay đang nghèo thì trở nên giàu.
Dịch theo kiểu Sơn là giàu tiền, theo Loan là giàu tình vậy còn những ngường đến thăm thì sao nhỉ, nói chung là vậy đi, khó hiểu quá mà dễ hiểu thì đâu còn gì để bàn nhỉ hehe:)
 
Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#4
Người ở giữa chợ (nơi đông đúc) mà không có ai tới thăm (không có bạn bè) thì cũng chỉ là người nghèo.
Cái này thì thấy nhiều

Người ở trong rừng núi (vùng sâu vùng xa) mà vẫn có khách tìm đến thì đấy là người giàu
Cái này thì chưa thấy

Chế lại như trên thì làm sai nghĩa ban đầu rồi. Cái nghĩa gốc là giàu có ắt sẽ có khách thăm! Người nghèo khó thì khó có người giao hảo!
Bởi vậy mới nói hồi xưa với giờ khác nhau thì phải...
hồi xưa người giàu - > địa chủ họ đâu chơi với người nghèo -> nông dân
Bây giờ nông dân--cực giàu còn người giàu chưa chắc bằng nông dân :Haha::Haha:
Giàu theo nghĩa gì, kiểu gì
Giàu, nghèo tình hay tiền
Như thế nào thì được gọi là giàu, nghèo
Giàu, nghèo hiện tại hay tương lai - có tính lun tiềm năng khj đang giàu thì bỗng nghèo hay đang nghèo thì trở nên giàu.
Dịch theo kiểu Sơn là giàu tiền, theo Loan là giàu tình vậy còn những ngường đến thăm thì sao nhỉ, nói chung là vậy đi, khó hiểu quá mà dễ hiểu thì đâu còn gì để bàn nhỉ hehe:)
Hiểu tương đối thôi, chi mà mổ xẻ ghê quá, trung hoà cả hai chắc là ok:hoa::hoa::hoa:
 
nhatnongnhisy2016

nhatnongnhisy2016

Cây nhà - Lá vườn
#5
Loan có tìm thấy câu này “Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”

Đọc 1 vài cắt nghĩa từ các trang khác nhau, và gần như tất cả đều có 1 câu trả lời giống nhau như sau:
Nhà nghèo dù ở giữa thành phố cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Ngược lại, nhà giàu , ở vùng rừng núi vẫn luôn có người tìm đến giao hảo.
Nhưng Loan lại cảm thấy hài lòng với câu trả lời này:

Người ở giữa chợ (nơi đông đúc) mà không có ai tới thăm (không có bạn bè) thì cũng chỉ là người nghèo.
Người ở trong rừng núi (vùng sâu vùng xa) mà vẫn có khách tìm đến thì đấy là người giàu.

Kính mời các lão nông cùng tản mạn ạ!
Loan nguyen cũng thích bình luận về những câu thành ngữ hán việt, cũng góp vui hai câu với Loan nguyen:
Hoa triêu nhật noãn thanh Loan vũ.
Liễu nhứ phong hòa tử yến phi

25372753483_94fd1881ac_o.jpg
 

Đối tác


Top