Tẻ ngô sành điệu.....!

lequangdata

lequangdata.byethost6.com
Nông dân @
:Botay:...
Sáng tạo đó.
Nhưng mà phải lấy máy quạt ra quạt cho động cơ không thì khét lẹt bây giờ.
Mòn lốp lắm...
 

Quảng cáo

Top