test Mg/Ca

#1
DỤNG CỤ KIỂM TRA Mg/Ca
(Mg/Ca Test Kit - Germany)
Ứng dụng:

Kiểm tra hàm lượng Mg, Ca trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản.
Cách sử dụng:
Cách xác định tổng hàm lượng Mg + Ca:

  1. Rửa và lau sạch lọ thủy tinh trước và sau mỗi lần đo bằng giấy mềm. Lấy 5ml mẫu nước vào lọ (nên dùng syrine kèm theo cho chính xác).
  2. Lắc đầu chai thuốc thử trước khi sử dụng. Cho 5 giọt thuốc thử số 1 (Mg) vào lọ thủy tinh chứa mẫu nước cần kiểm tra, lắc nhẹ và chờ 1 phút.
  3. Thêm từng giọt thuốc thử số 2 (Mg) vào, đếm số giọt và lắc đều cho đến khi dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây (green). Lấy số giọt thuốc thử 2 nhấn với 100 sẽ được kết quả của tổng hàm lượng Mg + Ca, đơn vị là ppm (mg/L).
Cách xác định hàm lượng Ca:
  1. Rửa và lau sạch lọ thủy tinh trước và sau mỗi lần đo bằng giấy mềm. Lấy 5ml mẫu nước vào lọ (nên dùng syrine kèm theo cho chính xác).
  2. Lắc đầu chai thuốc thử trước khi sử dụng. Cho 5 giọt thuốc thử số 1 (Ca) vào lọ thủy tinh chứa mẫu nước cần kiểm tra, lắc nhẹ cho đều
  3. Thêm một muỗng đầu nhỏ hóa chất số 2 và lắc cho đến khi tan hết.
  4. Thêm từng giọt thuốc thử 3 (Ca), đếm từng số giọt và lắc đều cho đến khi dung dịch chuyển sang màu xanh da trời (blue). Lấy số giọt thuốc thử 3 nhân với 20 sẽ được kết quả hàm lượng Ca, đơn vị là ppm (mg/L).
Cách xác định hàm lượng Mg:
  1. Hàm lượng Mg được xác định bằng cách lấy tổng hàm lược Mg+Ca trừ cho hàm lượng Ca, đơn vị là ppm (mg/L)