test NH3/NH4

#1
DỤNG CỤ KIỂM TRA HÀM LƯỢNG AMMONIUM/AMMONIA
(NH4/NH3 Test Kit - Germany)
Ứng dụng:
Kiểm tra hàm lượng Ammonium/Ammonia trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản
Cách sử dụng:
1. Làm sạch trong và ngoài các lọ thủy tinh bằng nước sạch sau mỗi lần kiểm tra. Lắc đều các lọ thuốc thử trước khi sử dụng
2. Rửa lọ thủy tinh nhiều lần bằng nước cần kiểm tra, sau đó lấy 5ml mẫu nước vào mỗi lọ bằng ống tiêm (xơ-ranh) .
3. Cho 4 giọt thuốc thử của chai thuốc thử 1 vào 1 lọ thủy tinh chứa mẫu nước cần kiểm tra, đóng nắp và lắc nhẹ đều.
4. Mở nắp, cho tiếp 4 giọt thuốc thử của chai thuốc thử 2 vào lọ, đóng nắp lắc đều rồi mở nắp ra.
5. Cho tiếp 5 giọt thuốc thử của chai thuốc thử 3 vào lọ, đóng nắp lọ và lắc đều.
6. Sau 5 phút, đối chiếu màu của dung dịch với bảng màu và xác định kết quả.

Liên hệ:
Nguyễn Anh Quang
Công ty TNHH Thiết bị Song Long
Tel: 0908 285 230
Email: anhquang0208@yahoo.com