Test Sera - Đức chuyên dùng cho ngành thủy sản

#1
TEST SERA- ĐỨC
Sử dụng cho môi trường chăn nuôi thủy sản ( tôm, cá,….) hoặc sử dụng cho các bể cá cảnh

Hàng được nhập trực tiếp từ Đức

Kiểm tra được các chỉ tiêu:

1. TEST pH: kiểm tra được 100 lần test/hộp

2. TEST Gh: kiểm tra dduocj 100 lần test/hộp

3. TEST Kh: kiểm tra được 100 lần test/ hộp

4. TEST O2: kiểm tra được 60 lần test/hộp

5. TEST NH3: kiểm tra đươc 60 lần test/hộp

6. TEST PO4: kiểm tra 60 lần test/hộp

7. TEST CO2: kiểm tra được 45 lần test/hộp

8. TEST Fe: kiểm tra được 5 lần test/ hộp

9. TEST NO2: kiểm tra được 75 lần test/hộp

10. TEST NO3: kiểm tra được 6 l0ần test/hộp

11. SERA test quick ( pH, Kh, Gh, NO2, NO3) 5 chỉ tiêu trong cùng một hộp. Kiểm tra được 20 lần test/hộp

12. Test 9 chỉ tiêu: ( pH, Kh, Gh, NO3, NO2, NH3/NH4, PO4, Fe, Cu) cùng vali gọn nhẹ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Mỹ Trinh
Mobile: 0937 28 5657
Email: mytrinh.rongtien@gmail.com

Skype: trinhnguyen0909
:):):):):):):):):):)