Thăm trại lợn rừng Bắc Kạn qua hình ảnh

@nongdan

Lữ khách
#1
<p>Mời b&agrave; con gh&eacute; thăm trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i qua h&igrave;nh ảnh<br /></p><p>&nbsp;
</p><p>
</p><p>&nbsp;
</p><p>&nbsp;
</p><p>
</p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">TRẠI NU&Ocirc;I SINH SẢN, SINH TRƯỞNG ĐVHD BẮC KẠN</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> <br /> <br /> CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THỊT LỢN RỪNG CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG, QU&Aacute;N ĂN ĐẶC SẢN. ĐẶC BIỆT CUNG CẤP GIỐNG LỢN RỪNG THUẦN CHỦNG V&Agrave; TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I LỢN RỪNG, PHƯƠNG PH&Aacute;P X&Acirc;Y DỰNG CHUỒNG TRẠI.<br /> <br /> Xưa nay, việc chăn lợn, nu&ocirc;i g&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 nghề phổ biến đối với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Từ c&aacute;c con vật n&agrave;y m&agrave; đời sống của b&agrave; con ng&agrave;y c&agrave;ng được cải thiện hơn. Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; thức ăn chăn nu&ocirc;i li&ecirc;n tục tăng, dịch bệnh thường xuy&ecirc;n xuất hiện m&agrave; đầu ra cho sản phẩm lại bấp b&ecirc;nh đ&atilde; khiến cho việc chăn nu&ocirc;i trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn trước. Ng&agrave;y nay x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao, n&ecirc;n nhiều người đ&atilde; nghĩ đến giải ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i c&aacute;c con vật đặc sản để cung cấp thực phẩm sạch ra thị trường. Thời gian gần đ&acirc;y, tr&ecirc;n cả nước đ&atilde; xuất hiện 1 số m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao. <br /> <br /> Chăn nu&ocirc;i lợn rừng rất dễ, chỉ cần đầu tư giống ban đầu, chi ph&iacute; thức ăn thấp v&igrave; l&agrave; lo&agrave;i ăn tạp, thức ăn chủ yếu l&agrave; chất sơ (90%), ch&uacute;ng ăn hầu như tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả: cỏ voi, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, bắp ng&ocirc;, củ sắn, c&acirc;y chuối, rau lang, b&egrave;o&hellip;n&ecirc;n rất dễ kiếm; to&agrave;n bộ thức ăn của ch&uacute;ng đều cho ăn sống trực tiếp n&ecirc;n việc chăm s&oacute;c đơn giản; mặt bằng chuồng trại nu&ocirc;i c&oacute; thể nu&ocirc;i trong diện t&iacute;ch hẹp, rộng t&ugrave;y điều kiện v&agrave; quy m&ocirc;; lợn rừng c&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh; thịt lợn rừng c&ograve;n rất khan hiếm tr&ecirc;n thị trường, nếu chất lượng con giống tốt, thịt thương phẩm tốt sẽ lu&ocirc;n được thị trường ưa chuộng v&agrave; kh&ocirc;ng phải cạnh tranh với c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c n&ecirc;n rất dễ b&aacute;n&hellip; Với những ưu điểm tr&ecirc;n, so với c&aacute;c con vật nu&ocirc;i kh&aacute;c, nu&ocirc;i lợn rừng rất ph&ugrave; hợp với người n&ocirc;ng d&acirc;n. Từ những ưu điểm tr&ecirc;n, nu&ocirc;i lợn rừng đang l&agrave; một nghề chăn nu&ocirc;i mới đầy hứa hẹn v&agrave; rộng mở nhiều tiềm năng trong việc ph&aacute;t triển kinh tế cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n. <br /> <br /> Hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; giống lợn rừng Việt Nam thuần chủng đ&atilde; thuần h&oacute;a quen với kh&iacute; hậu gi&aacute; r&eacute;t của miền n&uacute;i, kh&ocirc;ng lo bị ng&atilde; nước, c&oacute; đầy đủ giấy tờ &nbsp;kiểm l&acirc;m v&agrave; kiểm dịch động vật. </span></p> <p style="margin-bottom: 12pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ch&uacute; &yacute;: Hiện nay một số trại nhập lợn rừng giống ở c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a nam về để b&aacute;n cho b&agrave; con l&agrave;m giống. Do kh&ocirc;ng quen với kh&iacute; hậu gi&oacute; m&ugrave;a đ&ocirc;ng bắc của miền bắc Việt Nam n&ecirc;n lợn rất hay mắc c&aacute;c bệnh về đường h&ocirc; hấp v&agrave; ti&ecirc;u h&oacute;a </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;" /></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">C&Aacute; NH&Acirc;N/TỔ CHỨC QUAN T&Acirc;M TỚI GIỐNG LỢN RỪNG LI&Ecirc;N HỆ: <br /> <br /> <font color="#339933"><strong>Mr. Phạm Văn Dương &ndash; ĐT: (0281) 3.503.112 (Gphone cầm tay);&nbsp;</strong></font> hoặc 02816298299 <br /> <br /> Địa chỉ: Phường Ph&ugrave;ng Ch&iacute; Ki&ecirc;n &ndash; Thị x&atilde; Bắc Kạn &ndash; Tỉnh Bắc Kạn <font color="#cc0000">(sau trung t&acirc;m kiểm định phương tiện cơ giới Bắc Kạn).</font></span></p> <p style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black">Link: </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://agriviet.com/home/threads/43633-Lon-rung-thuong-pham-Bac-Can#ixzz1l8VoAecA">http://agriviet.com/home/threads/43633-Lon-rung-thuong-pham-Bac-Can#ixzz1l8VoAecA</a></span></p> <p style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black"><br /> Link: <a href="http://agriviet.com/home/threads/83965-Bac-Kan-Ban-lon-rung-tai-mien-bac#ixzz1pNTc5yLs"><span style="color: #003399">http://agriviet.com/home/threads/83965-Bac-Kan-Ban-lon-rung-tai-mien-bac#ixzz1pNTc5yLs</span></a></span></p><p>&nbsp;</p><p><font size="3" color="#339900"><em><strong>C&aacute;m ơn b&agrave; con đ&atilde; gh&eacute; thăm trang trại, xin ch&uacute;c b&agrave; con mạnh khoẻ, th&agrave;nh đạt! </strong></em></font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD Bắc Kạn
- Địa chỉ: phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn-tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02816298299 - Fax: 02813503112
- email: heorung58@Gmail.com
 

Top