THANH HÓA.BÁN DÚI GIỐNG.DÚI SINH SẢN

  • Thread starter hhppp
  • Ngày gửi
H

hhppp

Guest
#1
<font color="#00f000" size="3">&nbsp;</font> <ol><ul><li><sub><font color="#000000" size="3"><strong><em>TRANG TRẠI CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG B&Aacute;N D&Uacute;I </em></strong></font></sub></li><li><sub><font color="#000000" size="3"><strong></strong></font></sub></li><li><sub><font color="#000000" size="3"><strong><em>GIỐNG C&Aacute;C LOẠI&nbsp;ANH CHỊ EM&nbsp;N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU VỀ </em></strong></font></sub></li><li><sub><font color="#000000" size="3"><strong></strong></font></sub></li><li><sub><font color="#000000" size="3"><strong><em>CON GIỐNG H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;VỚI T&Ocirc;I&nbsp;ĐỂ&nbsp;ĐƯỢC&nbsp;CON </em></strong></font></sub></li><li><sub><font color="#000000" size="3"><strong></strong></font></sub></li><li><sub><font size="3"><strong><font color="#000000"><em>GIỐNG TỐT NHẤT</em></font><u><font color="#000099">.SĐT:01667885897<img title="Cool" alt="Cool" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></font></u></strong></font></sub><br /></li></ul></ol><p align="left"><br />&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ VĂN HIẾU
- Địa chỉ: NGA HẠ.CẨM NGỌC.CẨM THỦY.THANH HÓA[đối diện nhà máy gạch cẩm thủy]
- Tel, Fax: ::: FaX 01667885897
- email: bientinh_jomeo@yahoo.com
 

Đối tácTop