Thanh hóa - Bán Lợn Rừng Việt Nam Thuần Chủng 100% ...

  • Thread starter tungyendinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tungyendinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
- Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
- Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
- email: tung@.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Trại nu&ocirc;i lợn rừng, đang cung cấp cho b&agrave; con tất cả c&aacute;c chủng loại con giống.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lợn việt nam thuần chủng ( Bắt trong rừng, thuần chủng v&agrave; g&acirc;y nu&ocirc;i sinh sản trong trại )</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -lợn th&aacute;i lan thuần chủng, nhập từ th&aacute;i lan số lượng lớn.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Lợn việt -th&aacute;i&nbsp; con giống đẹp&nbsp; gi&aacute; trị kinh tế cao.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-B&aacute;n đực rặt thuần chủng trọng lượng 10kg-50kg.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giấy ph&eacute;p số : 884kl-ttpc.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -L&agrave;m giấy kiểm l&acirc;m .th&uacute; y .v&agrave; t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan cho b&agrave; con.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; li&ecirc;n hệ anh T&ugrave;ng: điện thoại: 01662880833 - 01253737123.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top