Thanh hóa - thu mua dế thịt, bán dế giống, dế thịt

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<div align="center"><strong><font size="4"><font color="#000000">TRẠI DẾ ĐẠT PHƯƠNG</font></font></strong></div><strong>Chuy&ecirc;n cung cấp dế giống, dế thịt, dế đ&ocirc;ng lạnh cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh</strong>.<br /><strong>1. Về con giống</strong><br /><strong>- B&aacute;n dế giống to khỏe, chất lượng,gi&aacute; phải chăng</strong><br /><strong>- Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tận t&igrave;nh,chu đ&aacute;o, đảm bảo nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong><br /><strong>- Bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c hộ mua giống tại trại </strong><br /><strong>2. Về dế thịt </strong><br /><strong>- Đảm bảo chất lượng, thơm ngon</strong><br /><strong>- Đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.</strong><br /><strong>- Gi&aacute; thị trường</strong><br /><strong>Đ/C li&ecirc;n hệ : Nguyễn B&aacute; Đạt, th&ocirc;n 5, thiệu kh&aacute;nh, thiệu h&oacute;a, thanh h&oacute;a. ĐTDĐ: 0973.286.698 (0373.699164)</strong>
 

K

KHOIDAUMOI

Guest
#2
ban de thit

BAN DE THIT :sau mot thoi gian nghien cuu va hoc hoi den nay toi da nuoi de thanh cong nhung chua co dau ra vi vay toi can tim va lien he voi nhung co so ,doanh nghiep can mua de thuong pham voi so luong lon. rat mong dc hop tac voi cac tien boi. mong rang moi nguoi se giup do cho toi . xin chan thanh cam on! lien he voi toi theo dia chi: yen dong _yen mo_ ninh binh. sdt 0303839002 dd;0164 682 3306
---------------
BAN DE THIT :sau mot thoi gian nghien cuu va hoc hoi den nay toi da nuoi de thanh cong nhung chua co dau ra vi vay toi can tim va lien he voi nhung co so ,doanh nghiep can mua de thuong pham voi so luong lon. rat mong dc hop tac voi cac tien boi. mong rang moi nguoi se giup do cho toi . xin chan thanh cam on! lien he voi toi theo dia chi: yen dong _yen mo_ ninh binh. sdt 0303839002 dd;0164 682 3306
van de cua toi rat mong dc su dong tinh va giup do cua cac ban
 
Last edited by a moderator:
Top