Thành lập câu lạc bộ thành viên Miền Bắc

di len lam giau

trần văn thủy
Nông dân @
#1
em mạo mội lập một câu lạc bộ nữa câu lạc bộ dành cho các thành viên Miền Bắc sở dĩ em lập topic này là vì các thành viên Miền bắc quá trì trệ về việc offline lên em lập câu lạc bộ này mang tình kêu gọi ( huy động ) anh em Miền Bắc cùng nhau thảo luận và bàn về việc offline sắp tời của khu vực Miền Bắc

--------

Để biến ý tưởng offline của các thành viên miền Bắc thành hiện thực, em xin mạn phép các bác tự mình thực hiện muột số hành động. Xin các bác ủng hộ em nhé.
Việc đầu tiên, chúng ta cần chọn được địa điểm để tổ chức. Em đề cử địa điểm tại nhà một trong các bác sau:
1. Nhà bác dilenlamgiau (Bác Tám Lợi). H.Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc. Trại gà. 01666679761
2. Nhà bác anhchanvit (Bác Phúc thì phải). H.Sóc Sơn-Hà Nội. Trại Vịt. 0913500833
3. Nh
à bac Toản. Thanh Oai-Hà Nội. 0915452465
4. Nh
à bác Thumien65. Trồng hoa. Từ Liêm-Hà Nội. 0985891392
5. Nhà bác Thanhnhon77. Nhím, dúi, gà tây. Gia Lộc-Hải Dương. 03203713401 - 09127637196.
6. Nhà bác uocmonam (bác Hoài). Chuẩn bị làm nông dân. Đại Từ-Thái Nguyên. 0987709858 -01687988239
7. Nhà bác A-Z (bác Duy). Bác A-Z là mod của diễn đàn thì phải. 0942656995
Trước hết, xin các bác chủ nhà đồng ý cho anh em tổ chức offline tại nhà các bác. Trong thời gian từ 21-28/11/2011 em sẽ điện thoại trực tiếp đến các bác để xin ý kiến.

Ban tổ chức sẽ gồm 3 thành viên = 01 Trưởng ban + 02 Trợ lý
Trưởng ban: Em đề nghị 2 phương án. PA1 ta tổ chức tại nhà ai, thì người đó là trưởng ban luôn. PA2 các thành viên chúng ta bầu ra, em đề nghị luôn bác A-Z là trưởng ban.
Trợ lý: Có trách nhiệm giúp đỡ mọi việc cho trưởng ban (chạy việc hay loong toong...). Lên danh sách khách mời, liên lạc, chuẩn bị tài liệu, gửi thiệp mời... Em xin tự ứng cử mình làm thư ký.
Trước khi offline một ngày, ban tổ chức sẽ đến địa điểm offline để giúp đỡ bác chủ chuẩn bị.

Trước mắt, mọi liên hệ xin cứ liên lạc với em:
Nguyễn Mạnh Tuân - 0983132707
email+nick chat: mgtuan@yahoo.com
bác mgtuan đã nói ở topic Tham khảo ý kiến tổ chức Offline tại Hà Nội
như vậy chúng ta cứ làm như vậy đi nha

Trưởng ban: Em đề nghị 2 phương án. PA1 ta tổ chức tại nhà ai, thì người đó là trưởng ban luôn. PA2 các thành viên chúng ta bầu ra, em đề nghị luôn bác A-Z là trưởng ban.
Trợ lý: Có trách nhiệm giúp đỡ mọi việc cho trưởng ban (chạy việc hay loong toong...). Lên danh sách khách mời, liên lạc, chuẩn bị tài liệu, gửi thiệp mời... Em xin tự ứng cử mình làm thư ký.
em sẽ nhân việc thông báo và huy động , kêu gọi anh em để bổi offline đông đủ hơn
em nghĩ lếu tổ trức offline miền Bắc được thì cách bác ban quản trị và anh khucthuydu tham gia được thì sẽ có ý nhĩa hơn
 

Last edited: